Hlavní menu

Nástroje

UvodDoKomponent / ParkovisteOsgi

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 22 January 2015, 16:18 by PremekBrada

Parkoviste v OSGi

V tomto tutoriálu se používá SpringSource Tool Suite.

V tomto případě by nemělo moc smysl procházet všechny části implementace, protože je k dispozici jako Attach:ParkovisteOsgi.zip archiv. Zaměřím se tedy hlavně na novinky v Activatoru a eventy.

Export a import

Je samozřejmé, že mezi sebou budou jednotlivé bundly provázány díky importům a exportům. Jakým způsobem je logické a vyplývá to ze zadání úkolu.

Tady bych chtěl pouze upozornit na jednu věc. V MANIFESTu? v záložce Dependencies jsou dvě možnosti jak vložit nějaký projekt. Buď se dá vložit přes Required Plug-ins nebo přes Imported packages.

Required Plug-ins

Položky v této části budou vyžadované pro běh a jsou implementačně závislé. Pokud tedy potřebuji k běhu jeden určitý bundle, použiji tento typ vložení. Kvůli vznikající "tvrdé" závislosti na konkrétní bundle je tento způsob nedoporučovaný.

Imported packages

Tato volba se naopak používá pokud se nechci vázat na určitou implementaci. Je vhodné importovat package s rozhraními. Implementační část mne pak vůbec nemusí zajímat. Pracuji s rozraními a to je vše, co potřebuji - je mi jedno kdo udělá (nebo udělal) bundle, který implementuje mnou používané rozhraní.

Více implementací jednoho rozhraní

Návrh Parkoviste říká, že Tabule a Brana budou obě implementovat rozhraní IZapVyp?. Určitě by to šlo i jednoduše obejít, ale zaregistrovat obě služby pod stejným rozhraním bude zajímavější.

Registrace služeb

Abychom mohli používat oba dva objekty, budeme muset použít parametrů pomocí hashovací tabulky. Vytvoříme si tedy tabulku s jediným parametrem: type = tabule.

A tuto službu zaregistrujeme.

		Hashtable<String, String> ht = new Hashtable<String, String>();
		ht.put("type", "tabule");
		context.registerService("cz.zcu.kiv.cosi.parkoviste.konfigurace.IZapVyp?", tabule, ht);

Obdobně zaregistrujeme i bránu, jen s tím rozdílem, že parametr bude: type = brana.

Získání služeb

Abychom mohli službu získat, musíme zavolat metodu getServices(), která získá všechny služby rozhraní IZapVyp? a díky druhému Stringovému parametru profiltruje. V našem případě je filtr dost jednoduchý - chceme ty služby, jejich parametr type se rovná hodnotě tabule.

Pro podrobnější informace k filtrování se podívejte na JavaDoc příslušného rozhraní.

  tabule = (IZapVyp?) context.getService(context.getServiceReferences("cz.zcu.kiv.cosi.parkoviste.konfigurace.IZapVyp?", "(type=tabule)")[0]);

Obdobně pro bránu, samozřejmě budeme chtít type=brana.

Eventy

Zjistit jak fungují eventy v OSGi bylo opravdu složité. Samotný princip je pak ovšem velice jednoduchý a skládá se pouze ze tří bodů.

 1. Získání služby EventAdmin?a a zveřejnění události
 2. Zaregistrování listenerů
 3. Spuštění bundlu - implementace EventAdmina?

Služba pro odesílání událostí

V OSGi nemusíme implementovat žádné rozhraní, ani třídu. Stačí získat službu EventAdmin?a. Tomu ale předchází několik kroků.

1) V MANIFEST.MF přidat mezi Imported packages balíček org.osgi.service.event (pozor, vyhledávač porovnává od začátku (ne fulltextově), takže pokud budete přidávat, musíte psát org....)

2) Získat službu EventAdmin?

  this.messageService = (EventAdmin?) context.getService(context.getServiceReference("org.osgi.service.event.EventAdmin?"));

3) Vytvořit událost. Pomocí HashMap? se dají vkládat i parametry. Není to však nutné a dá se poslat i událost bez dalších parametrů.

		HashMap?<String, Integer> hm = new HashMap?<String, Integer>();
		hm.put("volnaMista", volnaMista);
		messageService.sendEvent(new Event("parkoviste/zbyva", hm));

4) Posílat události přes metody postEvent() (asynchronní) nebo sendEvent() (synchronní).

  messageService.postEvent(new Event("parkoviste/plne", new HashMap?<String, Integer>()));

Registrace EventListener?ů

I zde je nutné provést několik kroků.

1) V MANIFEST.MF přidat mezi Imported packages balíček org.osgi.service.event (pozor, vyhledávač porovnává od začátku (ne fulltextově), takže pokud budete přidávat, musíte psát org....)

2) Třída, která bude zpracovávat události musí implementovat rozhraní EventHandler?, které vyžaduje přetížení metody handleEvent().

Typ zprávy pak získáme pomocí metody event.getTopic().

A proměnnou pak získáme pomocí metody event.getProperty(), samozřejmě s vyplněným názvem proměnné.

	public void handleEvent(Event event) {
		if ("parkoviste/zbyva".equals(event.getTopic()))
			println("Zbyva mist : " + event.getProperty("volnaMista"));
		else
			println("Parkoviste plne!");
	}

3) Zaregistrovat listener, tedy EventHandler?. Pokud jde o třídu, která je zaregistrovaná už jako jiná služba nevadí, prostě ji zaregistruji znovu, ale tentokrát pod tímto rozhraním.

Jako vstupní parametr určuji typ událostí, které chci zpracovávat. Jsou povoleny wildcards, tedy "parkoviste/*" bude zachytávat jakékoliv události začínající na "parkoviste/"

		Hashtable<String, String> hm = new Hashtable<String, String>();
		hm.put(EventConstants?.EVENT_TOPIC, "parkoviste/*");
		listenerSR = context.registerService(EventHandler?.class.getName(), pult, hm);

Spuštění EventAdmina?

Je potřeba spustit bundle, který poskytuje jeho implementaci. Volba implementace je na Vás, já jsem používal equinoxovou verzi a následující část bude právě k ní.

Získání bundlu

Zde popisuji konkrétně získání equinoxové implementace, pokud chcete jinou, hledejte jinde.

 1. Jděte na equinoxovou download page
 2. Běžte na Latest release
 3. V sekci Add-on Bundles najděte org.eclipse.equinox.event a stáhněte

Import bundlu

 1. V menu zvolte File -> Import
 2. V otevřeném okně vyberte Plug-ins and Fragments a jděte dál
 3. V novém okně vyberte v sekci Import from možnost Directory a zadejte cestu k bundlu, pokračujte Next.
 4. Vlevo bude seznam dostupných bundlý, vyberte tedy org.eclipse.equinox.event a přidejte ho do pravého seznamu, což jsou bundly, které budou importovány. Dokončíme pomocí Finish.

Spuštění bundlu

Po importu bude bundle dostupný v Run -> Run configurations ... -> OSGi framework a tedy bude i spustitelný. Je nutné nastavit jeho spuštění před bundle, který ho jako první používá.