Hlavní menu

Nástroje

SlovnikTerminologie / NavrhAplikace

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 21 May 2013, 19:01 by MartinKozisek

Návrh aplikace

Návrh databáze

Databáze obsahuje, po přidání tabulek pro zkratky a redukci nepoužívaných tabulek, na konci LS 2013 27 tabulek.

Aktuální skripty pro vytvoření tabulek jsou součástí zdrojových kódů na svn v adresari /sql/<nejnovejsi_datum>.

Struktura projektu

Jedná se o webovou aplikaci napsanou v Javě s využitím frameworku Spring. Architektura aplikace je 3 vrstvá (MVC), přičemž při příchozím požadavku od uživatele je obecně fungování aplikace následující: Z konfiguračního souboru se zjistí, na jaký controller je požadovaná URL mapována. Daný controller (java třída) je zavolán. V controlleru se většinou volají metody DAO, které zajišťují spojení s databází. Na konec jsou data předána šablonám html stránek - JSP.

UML modely

Sekvenční diagramy


Staré a tudíž neaktuální

UML

Zpracované UML modely v rámci předmětu ASWI. Obsahuje diagramu tříd, seznam případů užití, diagramy sekvencí, diagram balíku a sekvencí.