Hlavní menu

Nástroje

SlovnikTerminologie / LokalizaceAplikace

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 19 May 2013, 23:27 by MartinKozisek

Lokalizace SPOT

Aplikace SPOT je lokalizována (kromě češtiny) i do angličtiny. Do verze 2.7 byla lokalizace i do němčiny, ale vzhledem k tomu, že vývojáři v posledních letech nevkládali překlady do německého lokalizačního souboru, bylo přepnutí do německé lokalizace ve verzi 2.8 znemožněno.

Implementace:

V adresářové struktuře aplikace /src/main/WEB-INF/classes se nacházení 3 soubory s lokalizačními řetězci.

 • messages_cs.properties pro čestinu
 • messages_en.properties pro angličtinu
 • messages_de.properties pro němčinu

Tyto soubory se načítají při staru webového kontejneru umožňující běh servletů a JSP stránek (např. jetty). Při editaci je tedy nutné restart kontejneru.

Cílem je, aby se veškeré zobrazované statické texty načítaly z messages_xx.properties, kde xx představuje danou jazykovou mutaci(cz, en a de). Tyto texty se snadno vypíší například přes <fmt:message key="index.jakPrispet.popis" />, kde index.jakPrispet.popis je záznam v messages_xx.properties a má přiřazen daný přeložený řetězec, který se vypíše. V hlavičce jsp souboru je nutné zahrnout <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/fmt" prefix="fmt" %>. Volba příslušné jazykové mutace je závislá na aktuální uživatelově volbě.

Tipy a triky:

 1. v dialogu dodržovat vykání - program je slušný
 2. přeložený řetězec v messages_XX.properties musí být pouze na jednu řádku !
 3. některé statické jsp stránky (about.jsp, help.jsp atd..) mají překlad přímo v těle rozlišovaný podle locale uživatele. Přesun řetězců do samostaných lokalizačních souborů je v tomto případě zbytečný.
 4. při lokalizaci nejdříve vyhledat v lokalizačních souborech, jestli už konkrétní slovo nebylo někde přeloženo (hledat např. podle klíče)
 5. podívat se na wiki, jestli ke slovu neexistuje navrhovaný překlad
 6. pokud nějaký řetězec zůstane nelokalizovaný, dejte k odstavci flag TODO, ať je na první pohled zřejmé, co se má dodělat.
 7. v případě lokalizace do DE je většinou snažší vyhledávat ve ICT slovnících překlad přímo z EN do DE (např. slovník od MS http://www.microsoft.com/language/en/us/search.mspx). Jde o to, že v angličtině existuje pro konkrétní význam ustálené a používané slovo, a že mnoho německých IT výrazů pochází právě z angličtiny.

Užitečné odkazy na překladatelské slovníky:

Problémy v IDE Eclipse s diakritikou pod MS Windows:

 • Je způsobeno defaultním kódováním souborů v Eclipse, které je CP1250? (Netbeans mají UTF8?). Stačí přetáhnout (drag-and-drop) vybraný soubor do IDE Netbeans, kde se zobrazuje diakritika korektně. Ukládání v IDE Netbeans také ok.

DE ustálené používané překlady (mix):

pozn.: Přepnutí do DE lokalizace je od verze 2.8 uživateli znemožněno.

 1. zadat - eingeben
 2. add - hinzufügen
 3. delete - entfernen
 4. edit - modifizieren
 5. choose - auswählen
 6. given - gegebene
 7. login - anmelden
 8. logout - abmelden
 9. show - anzeigen
 10. hide - ausblenden
 11. input - Eingabe
 12. output - Ausgabe
 13. requirements - die Anforderungen
 14. approve - genehmigen
 15. cancel - abbrechen
 16. save - speichern
 17. open - offen
 18. close - schließen
 19. import - importieren
 20. edit - bearbeiten
 21. Login - die Anmeldung
 22. string - die Zeichenfolge
 23. subject - der Betreff
 24. activation code - der Aktivierungscode
 25. state - der Zustand
 26. file - die Datei
 27. loading - laden, einlesen
 28. homepage - Homepage ?
 29. site map - die Siteübersicht
 30. database - die Datenbank
 31. error - der Fehler
 32. URL - die URL-Adresse
 33. preview - die Vorschau
 34. parse - analysieren
 35. controll (CZ sprava) - die Verwaltung

EN nejčastěšjí používané překlady: