Hlavní menu

Nástroje

PredmetyKiv / TsiFormyPrezentaci

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 24 January 2007, 14:43 by PremekBrada

Cílem semináře TSI je prohloubení znalostí studentů o technologiích a trendech v softwarovém inženýrství, a to jak do šířky tak do hloubky. Proto máme zájem o několik zde uvedených konkrétních typů prezentací, ale navíc také o další návazné projekty případně písemné zprávy.

Typy prezentací

  1. Přehledová přednáška. Cílem je, aby student získal informaci, že nějaká technologie či metodika existuje. Jak se jmenuje, odkud se vzala, k čemu se asi tak hodí, jaké jsou typické příklady použití a základní ukázky praktické práce s ní, a věděl kde případně dál samostudiem získat podrobnosti. Vhodné jsou tedy obecné informace o technologii/metodice a jejím širším kontextu.
  2. Podrobný tutoriál. Cílem je, aby student odcházel s pocitem vím, jak bych danou technologii/metodice použil při řešení konkrétních problémů. Vhodné jsou tedy praktické příklady, návody, a ukázky řešení konkrétních problémů, přičemž se postupuje od základů ke složitějším věcem. (Je možné, aby takový tutoriál měl rozsah >1 přednášky.)
  3. Případová studie. Cílem je, aby student viděl, jak daná firma řešila konkrétní zajímavý projekt či problém technologicky a/nebo metodicky (procesně). Aby si z toho mohl vzít poučení či inspiraci, jak je vhodné v softwarovém inženýrství obecněji postupovat. Vhodné je tedy uvedení do kontextu projektu, popis problémů a jejich příčin, a vysvětlení způsobu řešení.

O každé prezentaci

Potřebujeme, aby firma dodala či upřesnila následující:

  • název prezentace,
  • jméno přednášejícího,
  • stručnou anotaci a/nebo body obsahu prezentace (pro inspiraci viz témata přednášená minulý semestr a předchozí rok),
  • seznam odkazů na literaturu a on-line zdroje, které se k tématu váží (zejména důležité pro přehledové přednášky, není nutné pro případové studie).

Související témata

Prezentacemi to v TSI nekončí, prosím podívejte se také na TsiTemataProjektu a TsiTemataEseji a nabídněte náměty také do těchto oblastí.


Zpět na TsiHome.