Hlavní menu

Nástroje

PortalUsability / VypiskyMaterialu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 27 February 2009, 13:25 by VaclavPapez

Web design Nenuťte uživatele přemýšlet - Steve Krug (Computer Press 2003)

Použitelnost

 • 3 Krugovi zákony použitelnosti
  1. "Nenuťte mě přemýšlet." - intuitivnost, samovysvětlující obsah, dodržování zvyků
  2. "Nezáleží na tom, kolikrát musím klepnout, pokud jde vždy o bezmyšlenkovitou a jednoznačnou volbu." - zřejmá hierarchie
  3. "Zbavte se poloviny slov na každé stránce. A potom se zbavte poloviny toho, co zbylo." - nezahlcovat, odstranit uvítací texty atd.

Navigace

 • Navigace perzistentní (pro celý web) x lokální (pro danou stránku)

Základní funkce navigace

 • Kde jsem
 • Kam jdu
 • Jak domů
 • Kam můžu dojít

Zvyklosti navigace

 • logo (odkaz domů)
 • sekce a podsekce
 • pomůcky
 • označení kde jsem
 • vyhledávání

Další navigační prvky

 • Drobky
 • Záložky

Homepage

 • Jasně vyjádřeno k čemu web je, jak se jmenuje, proč existuje
 • Zřejmá navigace, hierarchie, vyhledávání
 • Aktuální obsah, obsahové upoutávky
 • Zcela zřejmé odkud začít, netápat
 • Pokud je třeba - registrace, přihlášení

Testování

 • Lepší menší a častější testy, než málo robustních (stačí 3, 4 běžní uživatelé)
 • Testování zásadně individuální, ne skupinové

Proces testování

 • Sparing-partner (vede test, klade otázky), testovaný (provádí činnost s webem), "diváci" (sledují testování někde "bokem")
 • Z testování je pořizován zvukový záznam a obrazový záznam monitoru
 • Metody "Já na to přijdu" a konkrétní klíčové úkoly (podle nějakého scénáře)
 • Sparing-partner
  • testovanému neradí
  • nenechat testovaného propadnout nervozitě, frustraci
  • snaží se z testovaného dostat myšlenkové pohody nahlas

Vyhodnocení testování

 • Nejlépe ihned po testu
 • Při opravě chyb postupovat co nejmíň násilnou cestou
 • Vždy si uvědomit veškeré souvislosti, jak oprava jedné chyby dolehne na okolí

How Users Read on the Web - Jakob Nielsen's Alertbox for October 1, 1997 (useit.com)

 • 79 procent uživatelů stránku jen prohlíží
 • 16 procent čte slovo od slova
 • zásady „scanovatelného“ obsahu:
  • zvýrazněná klíčková slova
  • smysluplné titulky
  • odrážky, strukturování
  • jedna myšlenka na odstavec
  • málo slov
  • začít závěrem
 • testování pěti stejných webů v různých úpravách – nejlepší kombinace stručný text, odrážky, objektivní text

Fitts's UI Law Applied to the Web - Scott Berkun (MSDN May/June 2000)

 • GUI není most
 • snadno najdu to, co je blízko kurzoru myši a to co je velký, špatně to co je daleko a je malý
 • čísla stránek dál od sebe

Five Usability Challenges of Web-Based Applications - Jared M. Spool

 • rozšiřitelnost
 • design
 • pochopení
 • interaktivita
 • management změn

PapezPoznamky HomePage