Hlavní menu

Nástroje

PortalUsability / HomePage

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 03 July 2009, 12:58 by PremekBrada

Neformální projekt na testování použitelnosti portálové verze IS/STAG. KIV (PremekBrada) + CIV (Milan Michajlov) + studenti ININ.

Cíl projektu

Projekt "STAG usability" má za cíl zhodnotit použitelnost následujících částí IS/STAG, tj. na základě uživatelského testování zhodnotit jak snadno se v aplikaci provádí časté a/nebo potřebné úkony, a navrhnout možnosti zlepšení.

Rozsah

  • části Prohlížení a Moje studium
  • doplňkově část Moje výuka, bude-li zájem ze strany vyučujících v roli testerů

Časový plán

Vedení projektu

  • Tym převážně ze studentů ININ
  • Předpokládají se minimální náklady materiální i personální nicméně snaha o profesionalitu přístupu a výsledků.

Výstupy projektu


Patří do KategorieProjekty