Hlavní menu

Nástroje

ComponentizedPlatform / ProgramAlpha

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 05 April 2011, 18:27 by PremekBrada

Program Alpha

 • First anounced 2010 - spring 2011 will be another call for applications (exact date is not known yet)
 • Duration of the whole programme is from 2010 to 2016, each applicant may ask for the grant from 24 to 72 months. Expected approximated duration of projects is 36-48 months.
 • projects being solved in cooperation with public and non-public sector will be prioritized
 • a public sector must participate at least 10% of the expenditure of the project ("náklady projektu")
 • maximal estimated amount of money - 10mil CZK per project, estimated number of projects - 750, estimated number of project concerning cooperation of public and non-public organizations - 490.
 • Each project may get 80%. Distribution of the grant between both side does not mater but public sector must get at least 10%. Public sector may cover its expenditures with 100% of money from grant.

Hodnocení výsledků

 • každý rok příjemce dotace odevzdává zprávu o plnění cílů projektu (dle plánu z žádosti) a o čerpání dotace.
 • na konci projektu se odevzdává závěrečná zpráva s uvedením zda (1) projekt splnil stanovený cíl (2) projekt nesplnil cíl z důvodů, které nemohl příjemce dotace ovlivnit, (3) projekt nesplnil cíl
 • Před skončením projektu musejí řešitelé předložit smlouvu o využití výsledků a popsat implementaci do praxe
 • 3 roky po skončení projektu musejí řešitelé zdělit praktické dopady realizace
 • přijemci dotace mají povinnost vyplnit údaje o výsledku projektu v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací

Detailed information: http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-alfa/
PDF: http://www.tacr.cz/dokums_raw/program_na_podporu_aplikovaneho_vyzkumu_a_experimentalniho_vyvoje_1.pdf

Alfa 2011

 • vyhlášení bude v průběhu května, termín podání cca 2 měsíce, tedy cca červen, červenec - informace získaná telefonicky z TAČR, přesné datum ještě není známo.

Alfa 2010 - informace z loňského vyhlášení

 • veřejná soutěž vyhlášena 24. Března 2010
 • termín podání soutěžních návrhů byl od 25. března 2010 do 24. května 2010 do 16:30 hod
 • Kontaktní osobou je Ing. Lucie Chroustová, tel.: 271 019 549, e-mail: chroustova@tacr.cz
 • info a výsledky na webu TAČR včetně statistik přijatých projektů

Detailní informace: http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-alfa/prvni-verejna-soutez-id:93/
PDF informace + osnova projektu 2010 http://www.tacr.cz/dokums_raw/zadavaci_dokumentace_program_alfa_5.pdf
PDF příručka uchazeče: http://www.tacr.cz/dokums_raw/prirucka_pro_uchazece_20_4_1.pdf