ComponentizedPlatform: ProgramAlpha

from Wiki KIVu

Program Alpha

Hodnocení výsledků

Detailed information: http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-alfa/
PDF: http://www.tacr.cz/dokums_raw/program_na_podporu_aplikovaneho_vyzkumu_a_experimentalniho_vyvoje_1.pdf

Alfa 2011

Alfa 2010 - informace z loňského vyhlášení

Detailní informace: http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-alfa/prvni-verejna-soutez-id:93/
PDF informace + osnova projektu 2010 http://www.tacr.cz/dokums_raw/zadavaci_dokumentace_program_alfa_5.pdf
PDF příručka uchazeče: http://www.tacr.cz/dokums_raw/prirucka_pro_uchazece_20_4_1.pdf

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/ComponentizedPlatform/ProgramAlpha
Content last modified on 05 April 2011, 18:27