Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / Vychytavky

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 14 April 2010, 09:36 by Martin Zibricky

Různé drobné vychytávky pro vývoj a implementaci.

private static final Pattern rfc2822 = Pattern.compile(
        "^[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+(?:\\.[a-z0-9!#$%&'*+/=?^_`{|}~-]+)*@(?:[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?\\.)+[a-z0-9](?:[a-z0-9-]*[a-z0-9])?$"
);

if (!rfc2822.matcher(email).matches()) {
    throw new Exception("Invalid address");
}