Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / ManualTemataVyucujici

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 12 July 2005, 12:54 by PremekBrada

Témata projektů KIV - uživatelská příručka pro vyučující

Tato aplikace slouží k výběru a rezervaci témat projektově orientovaných předmětů, primárně PRJ5?, bakalářských a diplomových prací, případně oborového projektu. Přečtěte si prosím ManualTemataStudent, abyste věděli jak s aplikací budou pracovat zájemci o témata, a také "podrobné pokyny":http://www.kiv.zcu.cz/local/ k celému procesu od P.Herouta.

Na "úvodní stránce aplikace Témata":https://www.kiv.zcu.cz/studies/temata/ dole je odkaz Pro členy KIV: úpravy témat. Po klepnutí na něj budete dotázáni na jméno a heslo, zadejte Orion login (přístup je zabezpečen proti odposlechu pomocí HTTPS). Při úspěšném přihlášení přejdete do administrační sekce aplikace, ve které můžete pracovat pouze s Vámi vypsanými tématy. Pro základní práci jsou důležité další dvě sekce, akce popsané v části Další úpravy a možnosti již nejsou (v tuto chvíli) povinné.

Vytvoření a úpravy tématu

Pokud chcete upravovat již vypsané téma, klepněte na jeho název v seznamu. Pokud chcete založit téma nové, klepněte na tlačítko Přidat nové téma pod seznamem.

Na stránce editace tématu vyplňte, případně upravte potřebné údaje. Je dobré vědět, že

  • Povinné položky jsou označeny hvězdičkou; jedná se pouze o akademický rok pro nějž je práce určena, typ práce (BP, PRJ5?, ...), studijní obor (SWI, INF, ...) a název tématu. Tyto položky musí být vyplněny resp. mít vybránu hodnotu.
  • Kdy má být zveřejněno -- určuje datum, od kdy bude téma viditelné ve výpisech pro čtení, a od kdy si je tedy studenti mohou rezervovat.
  • URL k tématu zadávejte úplné, tj. včetně úvodního http:// - viz přednastavená úvodní hodnota. Pokud přednastavenou hodnotu nezměníte, nebo pokud pole URL vyprázdníte, nebude se ve výpisu detailu práce zobrazovat žádný odkaz na další informace.

Malé vysvětlení (PRJ5? vs BP): Nejprve je třeba zadávat témata PRJ5?, které do bakalářské práce přejdou. Kolonka Bakalářské práce se bude typicky vyplňovat na konci ledna následujícího ak.roku, kdy budete mít vyhodnocenou práci na PRJ5? a společně se studentem se podle výsledků PRJ5? domluvíte, jak v tom tématu bude dále pokračovat v rámci bakalářské práce. Pak (typicky) překopírujete staré zadání PRJ5? do zadání BP a provedete pár editačních změn tak, aby toto zadání BP mohla Helenka bez jakýchkoliv editačních úprav přímo tisknout na oficiální papírová zadání. Tzn. už tam budou standardní body: "Prostudujte...", "Navrhněte...", "Implementujte..."

Obtížnost PRJ5? by měla být na jeden semestr (tj. stejná, jako byla obtížnost dosud zadávaných BP). Po odevzdání PRJ5? (leden následujícího ak.roku) si pak každý vyučující musí u konkrétního studenta individuálně říci, zda je natolik schopný, že mu práci na BP lze přidat, nebo zda se mu v rámci BP nechají "jen" dodělat všechny nedodělky a malé úpravy.

Rezervace a přidělení tématu studentovi

Když si některý student Vaše téma zarezervuje, přijde Vám email s názvem tématu a základními údaji studenta. Tento student by Vás měl do 5 kalendářních dnů navštívit a domluvit se na podrobnostech.

Pokud takovému zájemci chcete téma přidělit, stačí přejít na stránku editace tématu, a zaškrtnout políčko Přidělit téma; pod ním budou předvyplněné údaje studenta, které můžete upravit. Po uložení této změny se u tématu ve výpisu pro úpravy objeví indikace, že je zadáno, a téma přestane být nabízeno studentům k prohlížení a rezervaci.

Další úpravy a možnosti

V úvodním seznamu je samozřejmě možné téma smazat. Pozor: aplikace se neptá pro kontrolu, zda chcete opravdu smazat!

Bylo by vhodné, abyste se k úpravě tématu vrátili ještě poté, co jej student úspěšně vypracuje, a vyplnili údaj o datumu odevzdání. Tato data budou, předpokládám, v budoucnu použita pro generování seznamů dokončených/obhájených prací, tak jak je tomu nyní u "obhájených diplomek":http://www.kiv.zcu.cz/studies/dp/?lang=cz .

Jestliže naopak práce nedopadne dobře, můžete se rozhodnout, zda téma smazat, nebo zda jej uvolníte pro další kolo - v tomto případě zrušte označení Přidělit téma a zároveň vymažte údaje o studentovi.

Při zadávání nového nebo úpravách existujícího tématu můžete rovnou zadat, že téma je rezervováno nebo rovnou přiděleno konkrétnímu studentovi; tím lze vyřešit případy, kdy chcete někomu téma zadat "na míru".

Pokud Vám nevyhovují nebo nedostačují možnosti nabízené v seznamech (ak.rok, typ, obor), informujte sekretariát nebo webmastera, kteří mají práva upravovat příslušné číselníky.

O aplikaci

Původním autorem je Jiří Kurc, který aplikaci vytvořil jako semsetrální práci z "předmětu PIA":http://www.kiv.zcu.cz/~brada/vyuka/pia/ na podzim 2004. Převedení do provozní verze provedl v únoru/březnu 2005 Přemek Brada.


Zpět na SeznamManualu nebo aplikaci "témata projektů KIV":TBD
Autor: PremekBrada