Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / ManualModulVyuka

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 22 May 2009, 21:10 by PremekBrada

Účel modulu = přebírat ze STAGu? a vhodně prezentovat informace o st.oborech a předmětech, včetně vazby na vyučující.

Není zahrnuto do fčnost modulu:

  • historie předmětů (tj kdy měl předmět jaké URL, kdo kdy co učil)
  • úpravy přiřazení vyučujících - vše se bere dle STAGu?, ačkoli ten na začátku semestru může být nekonzistentní
    • důvod rozhodnutí: nezavádět "paralelní STAG"