Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / ManualAktuality

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 15 October 2010, 14:01 by PremekBrada

Aktuality se vytváří z workplace systému (viz screenshot). Platí tedy úvodní info z RadyProEditory.

Jak vytvořit aktualitu

 1. Přepnout se do adresáře /_aktuality/2010 resp. příslušný aktuální rok.
 2. Založit "soubor" aktuality
  • New > Structured content > Kiv Aktualita
  • jako název souboru něco vhodného co odpovídá titulku aktuality (např. nove-prednasky-o-webu)
  • vyplnit pole Title nadpisem aktuality
  • Finish
 3. Upravit obsah aktuality
  • right-click na názvu souboru v průzkumníku > Edit
  • vložit nadpis (shodný s Title) a text
  • zvolit oblast webu, které se aktualita týká
  • Save and exit (disketa s křížkem)
 4. V jiném okně prohlížeče otevřít titulku http://www.kiv.zcu.cz/ -- zobrazí se aktualita, zkontrolovat zda je OK; pokud není, zopakovat předchozí krok
 5. Zveřejnit
  • kliknout na ikonu souboru v průzkumníku > Publish directly
  • odmáčknout OK, počkat až doběhne, odmáčknout OK

Viz Attach:aktuality-workplace.png - modře označeno co byste měli vidět, červeně kde jsou tlačítka apod. akcí z návodu.

Vychytávky

Anglické verze aktualit - je možno vytvářet buďto "přímo" založením aktuality v adresáři /en/_news/, nebo "souběžně s českou" pokud se aktualita vytvoří v adresáři /_aktuality/ a po napsání české verze zprávy se přepnete nahoře v editoru na Language [English].