Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / JakVytvoritTestovaciProstredi

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 16 December 2009, 16:12 by PremekBrada

TODO - přidat všechny potřebné soubory (jdb.properties, redsys.xml, downloady?, sql skripty, sql dumpy)

Nejdřívě čtěte

Prostředí (platformy, servery, knihovny)

Java 6 JDK

http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp

ubuntu 8.04 - balíky sun-java6-jre

Servlet container - Apache Tomcat 6 nebo 5.5 ...

http://tomcat.apache.org/download-55.cgi

ubuntu 8.04 - balíky tomcat5.5, tomcat-5.5-admin, tomcat5.5-webapps

... nebo Jetty 6.1.14 (jen pro OpenCMS 7)

http://www.mortbay.org/jetty/

MySQL 5

windows - kompletní stack mysql + php (pro phpmyadmin) + apache ("klasický") - http://www.wampserver.com/en/

ubuntu 8.04 - balíky puze pro MySQL 5 ( mysql-sever, mysql-client, mysql-common), ale pro vývoj by sice měla fungovat (a do budoucna se plánuje přechod na MySQL 5, takže snad potom nebude problém) + balík phpmyadmin (měl by závistet na nějakém apache a php (vč. balíku php5-mysql))

v ubuntu je třeba nastavit v /etc/mysql/my.cnf proměnnou lower_case_table_names=1 (více na http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/identifier-case-sensitivity.html)

OpenCMS 6.2.3

http://www.opencms.org/downloads/opencms/opencms_6.2.3.zip

návod vychází z http://linuxfellaz.net/doku.php?id=debian:opencms

oficální dokumentace k instalaci http://www.opencms.org/en/development/installation/ a také v zipu opencms

instalace pod ubuntu 8.04

 • vytvořit adresář /usr/share/tomcat5.5-webapps/opencms.war/
 • rozbalit obsah souboru opencms.war do tohoto adresáře
 • sudo chmod -R 777 /usr/share/tomcat5.5-webapps/opencms.war/
 • vytvořit soubor /usr/share/tomcat5.5/conf/Catalina/localhost/opencms.xml s obsahem
<Context path="/opencms" docBase="/usr/share/tomcat5.5-webapps/opencms.war"
  debug="0" privileged="true" allowLinking="true">
</Context>

OpenCMS 7.0.5 na Jetty 6.1.14

Instalace pod Windows / Linux, adresář kam byla Jetty rozbalena je JETTY_HOME:

 • v adresáři JETTY_HOME/webapp vytvořte adresář opencms
 • do tohoto adresáře opecms nakopírujte soubor opencms.war
 • tento soubor rozbalte příkazem: jar xvf opencms.war
 • nyní můžete soubor opencms.war smazat
 • spustťe Jetty (z adresáře JETTY_HOME příkazem: java -jar start.jar etc\jetty.xml).POZOR při spouštění dojde k chybě:
  javax.servlet.ServletException: 
Critical error during OpenCms inialization: 
The OpenCms setup wizard is still enabled.
 • nyní je možné tuto chybu ignorovat
 • otevřte prohlížeč na stranu http://localhost:8080/opencms/setup/ a standardním způsobem nechte projít instalaci. Zde je jen nutné zaškrntout volbu, že OpenCms chcete nainstalovat na Jetty.
 • po ukončení instalace se při pokusu o přihlášení do OpenCms opět objeví chyba:
  javax.servlet.ServletException: 
Critical error during OpenCms initialization: 
The OpenCms setup wizard is still enabled.
 • nyní je potřeba Jetty restartovat. Pokud by problém pokračoval i po restarování, je zapotřebí zkontolovat v souboru JETTY_HOME\webapps\opencms\WEB-INF\config\opencms.properties hodnotu proměnné wizard.enabled, ta by měla být nastavená na false.
 • tím by měla být instalace hotova

Spring 2.5

		(ubuntu 8.04 /ush/share/tomcat5.5-webapps/opencms.war/WEB-INF/lib/)
 • restartovat Tomcat
		(ubuntu 8.04 sudo /etc/init.d/tomcat5.5 restart)

Apache Commons Validator

Databáze WWW KIV

pomocí např. phpMyAdmin

soubory .sql se k vám dostanou od vedoucího týmu, vyučujícího,...

 • vytvořím databázi kiv_zcu_cz (porovnávání utf8_czech_ci nebo utf8_bin)
 • import beta_kiv_zcu_cz.sql ( skript by s k vám měl dostat od vedoucího týmu, vyučujícího,...)
 • pokud dává chyby na constrainech - "SET AUTOCOMMIT=0;SET FOREIGN_KEY_CHECKS=0;" toto vypne, je třeba na konci opět analogicky zapnout

Konfigurace OpenCMS

TBD J.Boháč přidat sekci pro OpenCMS 7

redsys-servlet.xml a jdbc.properties se k vám dostanou od vedoucího týmu, vyučujícího,...

 • do <OPENCMS_DIR>/WEB-INF/
  • redsys-servlet.xml
  • jdbc.properties - parametry pripojeni k databazi
 • do <OPENCMS_DIR>/WEB-INF/web.xml pridam :
  <!--
    cesta ke Spring konfiguracnimu souboru
  -->
  <context-param>
    <param-name>contextConfigLocation</param-name>
    <param-value>/WEB-INF/redsys-servlet.xml</param-value>
  </context-param>

  <!--
     definice Spring listeneru   -->
  <listener>
    <listener-class>org.springframework.web.context.ContextLoaderListener</listener-class>
  </listener>
 • změnit nastavení pro přístup k databázi KIV v jdbc.properties

Pokud JSP budou využívat EL, je třeba změnit v <OPENCMS_DIR>/WEB-INF/web.xml deklaraci z servletu 2.3 na 2.4, tj. nahradit

<!DOCTYPE web-app

  PUBLIC "-//Sun Microsystems, Inc.//DTD Web Application 2.3//EN"

    "http://java.sun.com/dtd/web-app_2_3.dtd">

<web-app>
 • následujícím
<web-app xmlns="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee"
   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
   xsi:schemaLocation="http://java.sun.com/xml/ns/j2ee web-app_2_4.xsd"
   version="2.4">
 • pozor!! - deklarace std. tag libraries je potom potřeba psát namísto
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jstl/core" %>
 • takto
<%@ taglib prefix="c" uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" %>

Instalace KIV Common modulu do OpenCMS

Tento krok je nutný pro funkčnost DAO vrstvy KIV modulů; nejprve je třeba nainstalovat modul common do čistého OpenCms, pak teprv je možno upravit redsys-servlet.xml jak uvedeno dále.

Modul Common a další jsou v SVN včetně funkčního buildu.

pro tomcat na localhost:8180

ostatní moduly se přidávají také takto

Pro možnost prolinkování modulů je potřeba od revize 240 přidat do redsys-servlet.xml

  <bean id="appProperties" class="cz.zcu.kiv.appProperties.AppPropertiesBean">
    <property name="urlPrefix" value="${url.prefix}"/>
    <property name="urlOsobyPages" value="${url.osobyPagesUrl}"/>
    <property name="urlPublikacePages" value="${url.publikacePagesUrl}"/>
  </bean>

a do webkiv.properties (nebo do jdbc.properties) přidat

url.prefix=/opencms/opencms
url.osobyPagesUrl=http://localhost:8080/opencms/opencms/system/modules/cz.zcu.kiv.osoby/pages/osoby
url.publikacePagesUrl=http://localhost:8080/opencms/opencms/system/modules/cz.zcu.kiv.publikace/pages

pro správné odkazování pak ještě patřičně upravit tyto url dle vaší konfigurace.

Nastavení IDE pro kompilaci

 • knihovny potřebné pro překlad jsou v <OPENCMS_DIR>/WEB-INF/lib/ a v adresáři tomcatu (na ubuntu 8.04 /usr/share/tomcat5.5/common/lib/)