Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / IteracniPlanovaniVeFlysprayi

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 26 January 2009, 15:38 by PremekBrada

Souhrn zkušeností a tipů, jak používat Flyspray pro plánování iterativního vývoje.

Východiska

 • zároveň řídím víc projektů (potažmo týmů) - každý potřebuje mít svoje milníky a iterace, jejichž obsah se vybírá z (ortogonálních) seznamů tasků pro jednotlivé kategorie
 • je snaha o feature-driven development? spíš než time-boxed přístup, protože ve hře je příliš faktorů komplikujících časové plánování
 • využívám co nejvíc default fčnost nástroje - řazení tasků je default sestupně dle severity, stránka Roadmap ukazuje cosi jako burndown pro verze

Ortogonální pohledy

 • Categories - definují "moduly" čili oblasti funkčností; task typu Feature se Severity:Critical slouží jako "root" modulu s popisem jeho obsahu (zhruba v podobě, kterou by snesl Vision and Scope dokument)
 • Versions a milníky - definují plán na iteraci, čili seznam tasků pro ně; je obvyklé že během iterace se pracuje na jednom modulu
 • Assignees - buďto abstraktní uživatelé (PIA apod) kteří reprezentují "budoucí tým v předmětu", nebo konkrétní lidé.

Definování iterace

Milník = cíl iterace. Task:Due in version = do které iterace plánován.

 • Milník má nastaven max Severity a Priority (aby byl vždy nahoře ;-). V názvu milníku nechť je stručně uveden cíl a rámcový datum dosažení, viz Plan.
 • Ke každému milníku je definována future Version v Project management
 • Všechny tasky, které jsou naplánovány do iterace, mají dle předchozích dvou bodů nastaveno Due in version. (Optimálně by milník měl mít nastavenu dependency na podřízené tasky, ale to je hodně práce.)
 • Stav milníku je pak možno sledovat na Roadmap stránce.

Postup plánování iterace:

 1. vytvořit verzi odpovídající cíli iterace (název dle cíle, ne dle toho kdo bude dělat - tj. např. "Produkty upgr" nikoli "PIA LS 2008-2009")
 2. vytvořit milník, přiřadit mu tuto verzi a due date
 3. zobrazit si všechny tasky pro modul
 4. taskům vybraným do iterace nastavit Due in version a prioritu vzhledem k iteraci dle tabulky výše
 5. assign - napřed genericky "ASWI, PRJ" apod + po vyřešení personálního obsazení týmu přidat konkrétní lidi