Hlavní menu

Nástroje

WebKiv / BpTomasDvorak

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 04 October 2007, 11:09 by PremekBrada

Nástřel tématu s názvem Aktualizace dat KIV ze STAGu?

Přehled prací

  • něco si přečíst o web services, SOAP a REST (např. diplomka F.Veselého)
  • nakreslit dat.model KIV, trochu ho ještě analyzovat a upravit/doplnit
  • domluvit s J.Krupičkou a lidmi kolem webu FAV, jaké webservices nad STAGem? potřebujeme
  • ve finále implementovat aplikaci (nejlépe do OpenCms, přpadně jako javovskou webovou) která umožní tu synchronizaci-aktualizaci našich dat ze STAGov?ých

Náměty

Prozkoumat JPA a možné použití - ale raději se budeme držet Spring JDBC