Hlavní menu

Nástroje

WebFav / TodoAbsolventi

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 04 May 2007, 14:08 by PremekBrada

Co je třeba udělat

 • stukturovat / stránkovat seznam absolventů (je jich >200/rok)
 • nadpis "Seznam absolventů v roce 1981" jako hlavní nadpis stránky, "Ing. Jan Zikmund, absolvent FAV", "Kajakáři, skupina absolventů FAV"
 • stránka absolventa - rok, st.program, skupiny (má-li jaké)
 • názvy atributů cesky
 • tabulkám prefix abs_
 • přidat tab ROCNIK (id, rok: int, popis: text) a ST_PROGRAMY (id -dle STAG, kod: varchar, nazev: varchar) a vazební tab mezi nimi
 • SQL scripty pro CREATE TABLE a pro INSERT testovacími daty
 • třídy pod cz.zcu.fav.absolventi

Data absolvent

 • rozdělit tituly před a za jménem
 • telefon
 • kdy se naposled přihlásil
 • počet přihlášení
 • soubor s fotkou
 • FK rocnik
 • FK st_program

Data skupiny

 • název na varchar(80)
 • vyndat rok a "text"

Vazební tab abs-skup

 • přidat zda je správcem (by default absolvent který skupinu založil)

Zpět na Absolventi