Hlavní menu

Nástroje

WebFav / Absolventi

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 26 February 2008, 14:25 by PremekBrada

Modul pro vazby absolventů FAV na jejím webu. Napomůže udržovat vazbu mezi fakultou a absolventy, propagovat akce fakulty mezi jejími absolventy. Umožní údržbu základních kontaktních údajů samotnými absolventy resp. jejich skupinami.

Role

 • zainteresovaní na FAV - proděkan pro vnější vztahy, KMA
 • koordinace prací - P.Brada
 • technické konzultace - L.Kováč
 • pilotní data a provoz - KMA a další
 • implementace - K.Funda, M.Nykl (INIB)

Plán (rámcový)

První etapa - TodoAbsolventi

 • březen - analýza, seznámení s technologií
 • duben - návrh řešení, implementace
 • 25.4. předvedení modulu zainteresovaným lidem z FAV (viz výše)
 • květen - naplnění daty z pilotní skupiny (absolventi kteří nyní pracují na FAV, nakontaktované skupiny a jednotlivci) a ověření
 • 10.5. nasazení do ostrého provozu
 • květen - propagace, získání končících studentů pro projekt

Další výhled není rozplánován.

Popis funkčnosti

Tučně zvýrazněné jsou v plánu první etapy.

Pro DFAV bude umožňovat

 • editovat texty dle std šablon FAV, zejména informace o akcích pro absolventy
 • naimportovat data absolventů z db STAG
 • zobrazit seznam registrovaných pro získání kontaktních údajů
 • rozeslat hromadný email všichni/ročník/obor
 • editovat číselník st.programů (zejm. pro historické obory)

Pro absolventy (jednotlivce)

 • najít se dle roku ukončení studia a studentského čísla a/nebo čísla diplomu
 • zaregistrovat se nově pokud výše uvedené nezná/nemá/není v databázi (s ověřením přes email zadaný v reg.formuláři)
 • upravit data o sobě (jméno, tituly, kontaktní údaje - postovni+email+url(+icq), současný zaměstnavatel, obecný textový popis)
 • zaregistrovat se pro zasílání informačních emailů z fakulty ("mám zájem zůstat v kontaktu s rodnou fakultou, budu rád když mi 1-2x do roka přijde informační email")

Autentikace zatím řešena standalone bez vazby na openCMS uživatele.

Pro skupiny absolventů

 • založit a upravovat údaje o skupině (název?, rok absolvování, popis činnosti, složení - prolinkováno na stránky/data jednotlivců)
  • skupinu založí jeden absolvent, který se stane zakladatelem skupiny správcem - správce může manipulovat se seznamem členů skupiny a předat správcovství jinému členu skupiny
 • student se může sám přidat do libovolné skupiny
 • poslat email všem členům skupiny
 • kterýkoli člen může editovat text skupiny a zaslat email skupině

Další možnosti, nyní nenaplánované do implementace

 • zobrazování seznamu/počtu "nalezených" vs. "ztracených" absolventů
 • blednutí informací při stárnutí (neaktualizaci)
 • diskuse, ankety - možná delegovat na Dioné

Sepsáno na základě schůzky 25.1.2007 konané v pracovně děkana FAV.