Hlavní menu

Nástroje

WebFav / NavodProRedaktora

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 11 December 2007, 14:26 by PremekBrada

Základní rady

Když nějakou stránku vytváříš/upravuješ, dej na ní aspoň pár užitečných a základních informací přímo do textu - je blbý, když všechno co v prohlížeči vidím, je nadpis + dva odkazy na PDFka?, který si musím extra otevírat abych se dočetl něco, co mohlo být přímo v textu té stránky.

Struktura a implementace sekce Prezentujeme


Full-fledged obsah TBD:

Co dělá "publish directly"

Vytvoření webu

Kapitoly

Typy kapitol a jejich vlastnosti

Vytvoření kapitoly

Funkčnost description.html

Nastavení primary-subfolder

Co a proč musí být v navigaci

Smazání kapitoly

Vytvoření nové jazykové mutace

Proč nesmí být v nevigaci

Vytvoření mapy webu

Proč nesmí být v nevigaci

Článek

Typy článků

Vytvoření článku

Psát stručně, přehledně, ... - viz http://www.useit.com/alertbox/9710a.html

Editace článku

Unpublish článek

V případě, že je potřeba publikovaný článek stáhnout z webu (a nejenom z listingu), nastaví se expired time na minulost.

Přesunutí článku

Smazání článku