Hlavní menu

Nástroje

WebFav / SekcePrezentujeme

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 11 December 2007, 14:27 by PremekBrada

Sekce prezentujeme - struktura a implementace

Strutkura adresářů

PREZENTUJEME + Napsali o nás + 2006 + 2005 = jednotlivé články (1) = indexstránka daného roku (2) = index stránka podsekce (3) + Ocenění (struktura stejná jako u Napsali o nás) = index stránka sekce prezentujeme (4)

Popis souborů

(1) jednotlivé články

Jednotlivé články dělí se na dvě podskupiny 1a) v napsali o nás 1b) ostatní

popis 1b) data

  • datum udělení (jakékoliv řazení probíhá podle tohoto data)
  • nadpis
  • anotace s obrázkem (obrázek nepovinný)
  • vlastní text

metadata

  • datum schválení + kdo schválil
  • datum poslední úpravy

popis 1a) Stejné jako 1b) pouze namísto nadpis je

  • nadpis + logo sdělovacího prostředku

(pozn. nadpisem se dále u tohoto typu článku rozumí nadpis + ono logo)

Články jsou tříděny uvnitř podsekce do adresářů podle kalendářního roku.

(2) index stránka daného roku

Obsahuje přehled všech článků za daný rok od nejmladších (konfigurovatelně jenom nadpisy nebo nadpisy + anotace + obrázky). V dolním kontextu potomodkazy na minulé případně následující roky.

Markup - H1 nadpis dané podsekce, H2 nadpisy článků

(3) Index stránka podsekce

Obsahuje konfigurovatelný počet posledních článků (odn nejmladších k nejstarším) Zobrazeny jsou nadpisy anotace a obrázky, viz aktuální web. markup H2 nadpis článku.

V dolním kontextu jsou odkazy na index stránky současného a předcozích let (2).

(4) index stránka sekce prezentujeme

Zobrazuje konfigurovatelný počet posledních článků ze všech podadresářů typu "adresář prezentujeme". A to i napříč roky! Zobrazení jednotlivých článků je stejné jako u (3) pouze pod anotací navíc ve stejné velikosti textu odkaz na podsekci, kde se prezentovaný úspěch nachází.

(2),(3),(4) Šablona těchto automaticky generovaných stránek musí být lehce editovatelná - pro možnost drobných změn a zásahů do způsobu prezentace a markupu.

Výsek na titulku (viz nedělní konzultace)

Představa je, že bude k dispozice TAG, nebo JSP na inlude, které zajistí to, že pokud je vložena nějaký čerstvý článek v sekci prezentujeme, vloží se do stránky s tímto tagem informace obsahující <div id="prezentujeme-shorcut">H2 prezentujeme Nadpis + anotace + obrazek </div> Parametricky nastavitelné: za jak dlouho zpět se to má zobrazovat a zda obrázek ano ne. (ideálně parametry daného tagu, pokud to bude tag)

Šablona vkládaného obsahu musí být snadno editovatelná, aby šlo měnit způsob prezentace a markup.

V případě, že není žádný článek dostatečně nový, nevygeneruje tag žádný html kód.

Tag (includ) se může použít libovolně v šabloně, článku, bočním elementu, bočním článku ...