Hlavní menu

Nástroje

SpaceTraffic / Vyvoj

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 23 January 2011, 16:35 by Richard Kocman

Vývoj Space Traffic


Zpět na HomePage


Projekt Space Traffic - vývoj

Cíle vývoje:

  • Sofwarový produkt - webgame Space Traffic (pro prezentaci katedry KIV)
  • Vzdělání - vývoj dle metodik softwarového inženýrství

Projekt Space Traffic je vyvýjen jako samostatná studenstká práce, proto není jeho cílem "jen" vytvoření softwarového produktu, ale také si klade za cíl roli výukovou.

Seznámit studenty s metodikami vývoje softwarových produktů a jejich nástroji.

Požadavky na vývoj

Z cílů vývoje vyplývá několik požadavků, popřípadě otázek na které je potřeba odpovědět.

Byly tedy zvoleno následující:

  • Webgame v prohlížečí => implementace v jazyku PHP
  • Metodika soft. inženýrství => RUP/UP=> nástroj pro vývoj => IBM Rational Team Concert
  • PHP a IBM Rational Team Concert => vývojové prostředí Eclipse

Zpět na HomePage