Hlavní menu

Nástroje

SpaceTraffic / HomePage

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 06 April 2015, 03:31 by Veronika Švecová

Webová hra Space Traffic

Cíl projektu

Základní myšlenkou projektu je vytvořit webovou hru typu MMORTS s tématem obchodování ve vesmíru a programovatelnými prvky, která bude prezentovat katedru informatiky a výpočetní techniky ZČU v Plzni. Naším cílem je, aby tato hra dostala katedru do povědomí středoškolských studentů a tím také podnítila jejich zájem o studium na KIV/FAV/ZČU.

Kontakt

Více informací

Informace o projektu získáte na následujících stránkách:


Zpět na Wiki projektů
Patří do KategorieProjekty