Hlavní menu

Nástroje

SpaceTraffic / MetodikyVyvoje

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 23 January 2011, 16:59 by Richard Kocman

Metodiky vývoje


Zpět na HomePage


Vybrané metodiky pro vývoj

Rational Unified Process - RUP / Unified Process - UP

Pro vývoj projektu byla vybrána metodika RUP/UP. Každá iterace má nejprve stanoveny své cíle a úspěšné splnění těchto cílů je pak základním hodnotícím kritériem.


Metodika RUP je komerční implementací metodiky UP. V dnešní době však RUP mnoha významnými způsoby rozšiřuje metodiky UP.

UP - otevřený standart

RUP - komerční podtřída (v mnohém UP rozšiřuje a překrývá)


Charakteristika:

 • přírustková metodika
 • založená na pěti pracovních postupech
  • Požadavky
  • Analýza
  • Návrh
  • Implementace
  • Testování
 • fáze vývoje
  • Zahájení
  • Rozpracování
  • Konstrukce
  • Zavedení

Vývoj projektu probíha v jednotlivých iteračních krocích, každý krok může obsahovat různé typy pracovních postupů v zavislosti na aktuálním stavu projektu, ale i fázi jeho vývoje.


Více informací o RUP:

Web předmětu ASWI na www.kuv.zcu.cz - CZ

Oficiální web IBM - EN

Diplomová práce na téma RUP - CZ


Zpět na HomePage