Hlavní menu

Nástroje

SpaceTraffic / Info

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 24 January 2011, 01:18 by Václav Haramule

Informace o webgame Space Traffic


Zpět na HomePage


Úvod

 • Tento dokument si klade za cíl podat kompletní informace o online webové hře Space Traffic z hlediska hratelnosti a herních možností. Nenalézají se zde žádné podrobnější informace o technickém zpracování hry, návrhové ani analytické detaily.
 • Nejprve bude nastíněna základní myšlenka hry včetně gameflow. Poté budou představeny další důležité prvky hry.

Základní rysy a princip hry

 • Popisovaná hra patří do kategorie MMORTS s tématem obchodování ve vesmíru. Je určena pro cílovou skupinu mládeže od 15ti do 19ti let. Ve hře budou také existovat principy umožňující hráčům znalým programování vytvoření vlastních technologií, které mohou využívat k co nejvyšší prosperitě své společnosti. Hráč manipuluje se sadou objektů (lodě, budovy, technologie) tak, aby si zajistil co největší výdělek.
 • Herním plánem jsou dynamické mapy slunečních soustav, z nichž některé jsou propojeny červími děrami. V tomto smyšleném vesmíru bude operovat hráč ovládaný počítačem (NPC -Non Player Character) s vlastní společností pro doručování zásilek, což zaručí, že i první hráč bude mít protihráče.
 • Hra bude v zásadě umožňovat hráčům vydělávat různými způsoby. Prvním a hlavním z nich je doručování obchodních zásilek mezi jednotlivými planetami. Po vytvoření hráčského účtu je náhodně vybrána planeta, na kterou je umístěna hlavní základna hráče. Hráč získá do vlastnictví standardní vesmírnou loď a získá přístup k obchodním nabídkám v dané sluneční soustavě.
 • Nové obchodní zásilky vytvářejí herní systém automaticky. Nebude ovšem možné do každé lodi naložit každou zásilku. Ve hře existuje více druhů lodí. Generování obchodních zásilek na planetách se také bude řídit předem definovanými pravidly (jaké typy, jaké cílové destinace apod.), což zpestří a znesnadní hráčům výběr vhodné zásilky pro jejich lodě.
 • Vesmírná plavidla budou také čelit náletům pirátských stíhačů, kteří mohou sestřelit některé ze strážných lodí, poškodit loď nákladní nebo celou flotilu úplně zničit. Pirátská skupina je částečným NPC ve hře. Její vznik ovlivní sami hráči tím, že některou ze svých lodí pirátům věnují. Útoky pirátů na hráčovu flotilu jsou ovšem tím měně časté, čím jsou dary pirátům štědřejší. Vztahy k pirátům jsou ovlivněny dary, vzájemnými souboji, ale také svévolí pirátů, které mohou i štědré dárce vydírat a nutit k dalšímu darování lodi.
 • Lodě lze pochopitelně libovolně dokupovat v závislosti na solventnosti hráče. Pokud chce hráč doručit zásilku do jiné sluneční soustavy, než v jaké zásilku nakládá, cestu vesmírem si musí sám naplánovat výběrem soustav přes které se má letět. Flotila se poté pohybuje přímočaře z jedné soustavy do druhé a v cílové soustavě letí k cílové lodi. Navigování lodí ve hře je možné dvojím způsobem. Každá loď je vybavena základní navigací, která dokáže sledovat aktuální polohu cílové planety a dle ní upravit kurz lodi. Hráčům bude také umožněno naprogramovat vlastní navigaci, kterou mohou po schválení systémem jejich lodě využívat.
 • Nakládání zásilek do lodí provádí hráč „ručně“ výběrem zásilky v seznamu dostupných zásilek. Tuto činnost lze také automatizovat naprogramováním vlastního robota, který může být po schválení systémem hráčem používán.
 • Obě výše uvedené technologie (navigace a roboti) mohou být po schválení používány výhradně hráčem, který je vymyslel, nebo mohou být nabídnuty ke koupi ostatním hráčům. I toto je způsob, jak zabezpečit vlastní společnosti co největší obrat.
 • Létání vesmírných lodí s sebou samozřejmě ponese i náklady. Náklady budou určeny dle počáteční a cílové planety letu a počtu změn kurzu během letu, eventuelně dle počtu lodí, které jsou ve flotile. Dalšími náklady jsou poplatky za použití přistávacího doku. Tím se dostáváme k dalším možnostem hry, v zásadě odlišným od výše uvedených.
 • Hráči mají ve hře také možnost vybudovat vlastní dokovací stanice, ve kterých neplatí přistávací poplatky. Vybudováním sítě doků mohou naopak vydělávat, a to tak, že nabídnou jiným hráčům nižší poplatky za přistání než NPC nebo ostatní hráči. Tato možnost s sebou nese nutnost vybrat přistávací dok před zahájením letu. Planety ovšem nepojmou nekonečný počet přistávacích stanic. Počet možných doků na konkrétní planetě je předem definován a nelze jej nikdy překročit. Se stavbou doků tedy není radno otálet.
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o multiplayerovou hru, je hráčům umožněno sdružovat se do aliancí. Zapojení do aliance s sebou přináší následující změny. V dokovací stanici lze zvlášť stanovit cenu pronájmu pro členy aliance a ostatní hráče. Vztah k pirátům mají všichni členové v alianci shodný, členové aliance spolu mohou komunikovat mimo standardní zasílání zpráv také na aliančním fóru. Nutností pro šíření hry je stanovení systému pozvánek pro nové hráče a vyplácení bonusů za přivedeného aktivního hráče.
 • Hra je hodnocena formou několika hodnotících žebříčků a je také pravidelně vyhodnocována. Hodnotíme zvlášť hráče s největším obratem, s nejpočetnější flotilou, s nejrozsáhlejší infrastrukturou staveb, hráče s největším nárůstem staveb a lodí flotily od minulého hodnocení a zvláště můžeme také hodnotit hráče s nejvyšším obratem v poměru k času, který hráč strávil hraním hry (nejlepší manažer hraje hru minimálně a přesto nejvíce prosperuje).

Gameflow

 • Při vstupu do hry je nejprve nutná registrace. Po vyplnění všech potřebných údajů je hráči zaslána mailová zpráva obsahující odkaz k aktivaci účtu. Po provedení aktivace je možné se přihlásit do hry.
 • Po přihlášení je hráči zobrazena mapa systému Tíras, jedné z mnoha slunečních soustav, ve které je označena jeho domovská planeta. Na této planetě má hráč základu a svoji první loď. Hráč se rozhodne ihned začít vydělávat ve velkém, a nalezne tak nejcennější zásilku v celé soustavě, která ovšem není k vyzvednutí na jeho domovské planetě. K přepravě pak určí svoji jedinou loď. Jeho vesmírné plavidlo se v tom okamžiku vznese a začne po mapě cestovat směrem k planetě, kde se nachází zásilka k vyzvednutí. Po uplynutí určité doby loď dorazí na planetu a automaticky vyzvedne zásilku. Poté se opět zcela automaticky uvede do letu a cestuje napříč vesmírem k cílové planetě. Po příletu je zásilka automaticky vyložena a hráči přibudou na herní účet stanovené peníze. Z logu akcí je ovšem také patrné, že hráč zaplatil jisté částky za přistání na planetách, kde nevlastnil žádné budovy. Proto se rozhodne další zásilku vyzvednout na planetě, kde jeho loď právě dokuje a vybere takovou zásilku, jejímž cílem je jeho domovská planeta. Doručování probíhá stejně jako v minulém případě, jen od zisku není odečten poplatek za přistávání. Uvedeným způsobem hráč pokračuje dokud nemá dostatek finančních prostředků ke koupi nákladní lodi.
 • Jakmile hráč získá dostatek finančních prostředků rozhodne se ke koupi nákladní lodi. Napřed je ovšem nutné zakoupit licenci, která k provozu takové lodi opravňuje. Hráč souhlasí s uvedenou cenou a přechází do menu Koupit loď. Vybírá nákladní loď a současně zakupuje dvě bojové lodi k ochraně lodi nákladní. V menu Management lodí poté tyto lodě k sobě vzájemně přiřadí. Protože s nákladní lodí lze létat i do jiných slunečních soustav a převážet více zásilek najednou, nalezne hráč na svojí domovské planetě (kde byla nákladní loď koupena) všechny zásilky se stejnou cílovou planetou v jiné vzdálené sluneční soustavě resp. v systému Sineár. Po naložení lodi pěti zásilkami a vyčerpání kapacity lodi hráč volí možnost dokončit doručení. V tu chvíli je mu zobrazena mapa galaxie, aby vyhledal cestu, po které lze do cíle doletět. Nejkratší cesta ze systému Tíras do systému Sineár vede přes další dva systémy. Tuto cestu hráč v mapě nalezne a po potvrzení se jeho nákladní loď včetně dvou svých hlídačů začne přímočaře pohybovat k nejbližší červí díře a tak stále dokola, dokud nedorazí do cílového systému, kde zamíří k cílové planetě. Hráči je vyplacena velká částka za velkého množství zboží na velkou vzdálenost. Současně je mu také odečtena vypočtená částka jako náklady na jeho let.
 • Během takto dlouhé cesty však došlo k tomu, že byla jeho flotila napadena pirátskými loděmi. O této skutečnosti byla hráči zaslána zpráva na herní účet (ne na e-mail). Hráč v souboji nepřišel o žádnou loď a piráty porazil. Jeho vztahy s piráty ale díky tmu klesly na nepřátelskou úroveň. Aby hráč zajistil relativně klidné průběhy letů svých lodí, rozhodne se zakoupit jednu bojovou loď a pirátům ji věnovat. Tím se jeho vztah s piráty znovu vrátil na neutrální úroveň .
 • Vzhledem k tomu, že se jedná o hru pro více hráčů, rozhodne se hráč pro stavbu ambasády a založení aliance. Všem hráčům se stejnou domovskou planetou rozešle pozvánky a čeká na jejich odpovědi. Vstupem dalších hráčů do aliance se všem otevírají další herní možnosti. Hráči mají jednotný vtah k pirátům, mohou mezi sebou snadněji komunikovat, podporovat se po finanční a materiálové stránce, nebo podnikat společné lety při kterých poté získávají převahu oproti případným pirátským útokům.

Lodě a budovy

 • Ve hře budou existovat standardní lodě, lodě na nebezpečné náklady a nákladní lodě. Také bude existovat více druhů zásilek. Do standardní lodě lze naložit pouze jednu zásilku odpovídajícího typu, stejně tak jako do lodě na nebezpečný náklad. Do nákladní lodě lze nakládat zásilky se stejným místem doručení do vyčerpání kapacity lodi a jejich kapacitu lze zvětšovat.
 • Posledním typem lodi, která se objeví ve hře je strážní, bojová loď (guard). Její účel je následující: Lodě standardní a lodě na nebezpečný náklad mohou létat pouze v jedné sluneční soustavě. Ne tak lodě nákladní. Ty mohou cestovat i do jiných slunečních soustav a je nutné přiřadit k nim ozbrojený doprovod v podobě strážných lodí. Počet potřebných strážců je závislý na levelu nákladní lodi. Bojové lodi mají také za úkol střežit nákladní loď, ke které jsou přiřazeny při útoku pirátů.
 • Ve hře se dále objevují budovy – doky a ambasáda. Vystavěním doku hráč zajistí sobě a svým spojencům bezplatné přistávání na planetě, kde byl dok vybudován. Stavba ambasády pak umožňuje získat spojence a založit alianci.

Herní prostředí

 • Celá hra se bude odehrávat ve smyšleném sektoru galaxie s mnoha slunečními soustavami, neboli systémy (například 25). Každá soustava má vlastní slunce a tři nebo čtyři planety, které obíhají kolem slunce. V každé soustavě je také předem určený počet červích děr, kterými lze proletět do jiných systémů. Polohy těchto děr jsou všem hráčům známé od začátku hry. Zobrazovaná herní mapa bude čtvercová aby bylo možné zajistit, že obíhající planety kolem slunce budou na mapě viditelné ve kterékoli fázi oběhu.
 • Po stranách mapy budou zobrazeny dva panely. Levý panel bude sloužit jako menu, v pravém panelu budou zobrazovány relevantní informace o konkrétních objektech, které hráč aktivuje. Nad mapou budou zobrazeny nejdůležitější informace o hráčově společnosti, jako jsou počty lodí, stav financí, náležitost k alianci apod., dále zde bude umístěn odkaz na nastavení a profil a změnu jazyka aplikace. Pod herní mapu bude zobrazováno několik posledních hráčových akcí – log. Po přepnutí zde bude možné zobrazit živý pokec – live chat.
 • Aplikace bude ovládána výhradně přes webový prohlížeč s použitím klávesnice a počítačové myši.

Poznámky:

Citováno z Diplomová práce-Bc. Zbyněk Neudert


Zpět na HomePage