Hlavní menu

Nástroje

SlovnikTerminuSwi / HomePage

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 23 May 2006, 12:25 by PremekBrada

Slovník termínů z oblasti softwarového inženýrství

Na téhle stránce otevírám pokus o vytvoření databáze českých překladů pro anglické termíny z oblasti softwarového inženýrství. Cílem je, aby zde vystavené termíny mohly sloužit jako referenční seznam pro všechny, kdo je potřebují používat.

"Přemek Brada":http://www.kiv.zcu.cz/~brada/ , duben 2005

Struktura slovníku a vzory pro vyplňování

Zatím jen tato stránka, až bude potřeba, rozdělíme do více stránek podle tématických oblastí.

Každá položka obsahuje originální anglický termín a jeden nebo více českých překladů. Ke každému překladu nechť se autor podepíše a případně do závorky napíše zdůvodnění zvoleného českého ekvivalentu, případně další poznámky (např. z jakého materiálu originál pochází). Položky jsou seřazené podle abecedního pořádku anglických originálů.

Slovník jako takový

baseline
(hmm... nevím. PremekBrada)
build
sestavení (PremekBrada)
check-in
(hmm... nevím. PremekBrada)
check-out
(hmm... nevím. PremekBrada)
release
sestavení, vydání (PremekBrada)
smoke test
zkouška těsnosti(?) (Nevím. Na slovnik.seznam.cz "zkouška kouřem", na slovnik.zcu.cz "zahořování". První mi nepřijde srozumitelné v SWI, druhé je zavádějící. PremekBrada.
(Spojení "smoke test" vzniklo při výstupní kontrole elektrických spotřebičů, kdy se prostě zapojily do zásuvky a pokud se z nich nekouřilo, prošly testem. Ale jak to přeložit, to fakt nevím. Tomáš Holub)

Odkazy


Zpět na Main.HomePage
Patří do