Hlavní menu

Nástroje

SlovnikTerminologie / SpecifikacePozadavku

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 21 May 2013, 18:53 by MartinKozisek

SlovnikTerminologie.SpecifikacePozadavku History

Hide minor edits - Show changes to markup

21 May 2013, 18:53 by MartinKozisek -
Deleted lines 0-2:

Popis jednotlivých funkcí systému se souhrnným popisem, kdo k bude mít přístup. Jedná se o soupis požadavků, které budou implementovány v rámci ASWI / oborový projekt.

Changed lines 2-4 from:

https://sofa.fav.zcu.cz/bugs/index.php?tasks=all&project=4.

to:

https://forge.kiv.zcu.cz/bugs/index.php?project=4&do=index&switch=1.

Popis jednotlivých funkcí systému se souhrnným popisem, kdo k bude mít přístup. Jedná se o soupis požadavků, které budou implementovány v rámci ASWI / oborový projekt.

04 September 2006, 14:46 by PremekBrada -
Changed lines 1-2 from:

Specifikace požadavků

to:
04 September 2006, 14:46 by PremekBrada -
Changed lines 6-8 from:

http://jumbo.fav.zcu.cz/flyspray/ (projekt aswi-ck).

to:

https://sofa.fav.zcu.cz/bugs/index.php?tasks=all&project=4.

28 April 2006, 20:41 by Pavel Cvrček - Aktualizace jednotlivých bodů
Changed lines 3-4 from:

Popis jednotlivých funkcí systému se souhrnným popisem, kdo k bude mít přístup.

to:

Popis jednotlivých funkcí systému se souhrnným popisem, kdo k bude mít přístup. Jedná se o soupis požadavků, které budou implementovány v rámci ASWI / oborový projekt.

Deleted lines 52-57:

Správa uživatelského účtu

Každému uživateli bude umožněno, aby si mohl měnit údaje zadané při registraci (např. e-mailová adresa, heslo apod.). Uživatel bude mít též možnost svou registraci zrušit.

Přístup: zaregistrovaný uživatel

Changed lines 63-73 from:

Přístup: administrátoři

Administrace nastavení systému

Stránka s nastavováním jednotlivých parametrů systému. Stránka bude k dispozici v rámci administračního rozhraní a budou k ní mít přístup pouze administrátoři aplikace.

Přístup: administrátoři

Dodatky

  • Stránka s nápovědou
to:

Přístup: administrátoři

28 April 2006, 19:54 by Pavel Cvrček - Doplnění poznámky
Added lines 5-8:

Poznámka: Jedná se o původní návrh, který je dále zpřesňován v rámci bugtrackového systému Flyspray, který je k dispozici na adrese http://jumbo.fav.zcu.cz/flyspray/ (projekt aswi-ck).

15 February 2006, 14:49 by Pavel Cvrček -
Changed lines 71-75 from:

Přístup: administrátoři

to:

Přístup: administrátoři

Dodatky

  • Stránka s nápovědou
14 February 2006, 20:54 by Pavel Cvrček - Založení stránky
Added lines 1-71:

Specifikace požadavků

Popis jednotlivých funkcí systému se souhrnným popisem, kdo k bude mít přístup.

Procházení slovníku

Jednotlivé anglické výrazy budou označeny značkami, které budou představovat kategorie a budou tak tvořit základní hierarchii slovníku. Bude možnost procházet i dle abecedního uspořádání. Tato funkcionalita bude k dispozici pro všechny návštěvníky.

Přístup: všichni uživatelé

Vyhledávání ve slovníku

Slovník bude umožňovat vyhledávání slov a to jak ve směru anglicko-českém, tak česko-anglickém. Předpokládá se pokročilejší vyhledávání, které bude umožňovat nastavitelnost, zda hledat vyskytující se výraz na začátku slovního spojení, uprostřed, na konci či kdekoliv. Při vyhledávání bude ošetřena diakritika. Tato funkcionalita bude k dispozici pro všechny návštěvníky.

Přístup: všichni uživatelé

Přidávání slovní zásoby

Zaregistrovaný uživatel bude moci přidat nový záznam do slovníku včetně překladu. Přidat bude moci jak nový anglický výraz, tak nový překlad již existujícího anglického výrazu. Slovní zásoba se po přidání automaticky stává součástí slovníku, ovšem je jasně označena, že není dosud schválena editorem. Pokud slovní zásobu přidá editor, stává se okamžitě součástí slovníku. Editor má též právo slovo z databáze vyjmout.

Přístup: všichni registrovaní uživatelé bez ohledu na oprávnění

Administrace slovní zásoby

Správa slovní zásoby bude součástí administračního rozhraní a bude tak přístupná pouze editorům a administrátorům. Po přihlášení bude mít editor či administrátor přehled o tom, jaká slovní zásoba nebyla dosud schválena a bude moci ji odsouhlasit.

Přístup: editoři a administrátoři

Přidávání a správa komentářů

Zaregistrovaný uživatel bude moci ke každému anglickému výrazu přidávat komentáře. Vzhledem k tomu, že se mohou vyskytnout i nevhodné komentáře, bude editor či administrátor oprávněn takový komentář snadno upravit či odstranit.

Přístup: editoři a administrátoři

Přidávání a správa značek

Správa značek tj. přidávání, úpravy a odstraňování konkrétních značek bude spadat do pravomocí editora. Přiřazování značek konkrétním slovním spojením bude moci provádět i registrovaný uživatel bez nutnosti schválení editorem.

Informace o tom, kdo přiřadil značku konkrétnímu slovu, bude zpětně dohledatelná. Jednotlivé značky se budou moci slučovat.

Přístup: všichni registrovaní uživatelé budou moci přiřazovat značky, jejich správu budou moci provádět pouze editoři a administrátoři

Registrace uživatele

Úpravu slovníku budou moci realizovat pouze registrovaní uživatelé, a proto bude aplikace umožňovat registrací nových uživatelů. Registrace nebude vyžadovat potvrzení editorem, jen bude vyžadováno ověření platnosti e-mailové adresy, což se provede v rámci registrace.

Přístup: všichni uživatelé

Správa uživatelského účtu

Každému uživateli bude umožněno, aby si mohl měnit údaje zadané při registraci (např. e-mailová adresa, heslo apod.). Uživatel bude mít též možnost svou registraci zrušit.

Přístup: zaregistrovaný uživatel

Přehled zaregistrovaných uživatelů

Stránka s přehledem zaregistrovaných uživatelů, kontaktními e-maily (pokud dá uživatel souhlas) a seznamem odpovědných osob (editoři, administrátoři).

Přístup: editoři, administrátoři

Administrace uživatelských účtů

V administrační části aplikace bude k dispozici globální správa uživatelských účtů, ke které bude mít přístup pouze administrátor. Budou k dispozici funkce jako je zablokování uživatele, rušení uživatelských účtů, posílání zapomenutých hesel apod.

Přístup: administrátoři

Administrace nastavení systému

Stránka s nastavováním jednotlivých parametrů systému. Stránka bude k dispozici v rámci administračního rozhraní a budou k ní mít přístup pouze administrátoři aplikace.

Přístup: administrátoři