Hlavní menu

Nástroje

SlovnikTerminologie / SeznamFormularu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 24 May 2013, 21:27 by MartinKozisek

Přehled formulářů

Nepřihlášený uživatel

Registrace

 • URL: /registrace
 • JSP: registration.jsp
 • Controller: RegistrationController.java

Aktivace uživatelského účtu

 • URL: /aktivace
 • JSP: activation.jsp
 • Controller: ActivationController.java

Zapomenuté heslo

 • URL: /zapomenuteHeslo
 • JSP: sendNewPass.jsp
 • Controller: SendNewPassController.java
 • Nedostatky:
  • chybí další ověřovací údaj - např. email (login uživatele může na hlavní straně zjistit kdokoli)

Přihlášení

 • URL: /prihlaseni
 • JSP: login.jsp
 • Controller: LoginController.java

Vložení návrhu slova/zkratky

 • URL: /vyhledavani?search=... -> /anonymne-pridat-slovo
 • JSP: wordList.jsp (addWordForm.jsp)
 • Controller: SearchWordController.java -> AddToWishListController.java

Vložení návrhu překladu

 • URL: /slovo/... -> /anonymne-pridat-preklad
 • JSP: wordView.jsp -> addTranslationProposal.jsp
 • Controller: WordShowController.java -> TranslationProposalController.java

Přihlášený uživatel

Hlášení chyb

 • URL: /nahlasitProblem
 • JSP: reportProblem.jsp
 • Controller: ReportProblemController.java
 • Nedostatky:
  • formulář je po změně vzhledu dost schovaný - odkaz by mohl být přímo jako podpoložka menu položky "Slovník"

Vytvoření projektu

 • URL: /projekty
 • JSP: projects.jsp
 • Controller: ProjectsController.java

Přidat slovo/zkratku ("velký" formulář)

 • URL: /pridat-slovo
 • JSP: addWord.jsp
 • Controller: AddWordController.java

Nastavení účtu (editace profilu uživatele)

 • URL: /nastaveni
 • JSP: accountSetting.jsp
 • Controller: AccountSettingController.java

Přidat slovo/zkratku ("malý" formulář)

 • URL: /vyhledavani?search=... -> /pridat-slovo
 • JSP: wordList.jsp (addWordForm.jsp)
 • Controller: SearchWordController.java -> AddWordController.java

Přidat slovo ke zkratce ("malý" formulář)

 • URL: /zkratka/... -> /pridat-slovo
 • JSP: wordList.jsp (addWordToAbbreviation.jsp)
 • Controller: WordListController.java -> AddWordController.java

Přidat překlad

 • URL: /vyhledavani?search=..., /slovo/..., /zkratka/..., /stitek/...
 • JSP: wordList.jsp (addTranslationForm.jsp), wordView.jsp
 • Controller: SearchWordController.java, WordListController.java, WordShowController.java
 • Nedostatky:
  • v JSP souborech je téměř shodný formulář 2x (addTranslationForm.jsp a wordView.jsp) - formulář se liší pouze polem "Termín", které ve formuláři v detailu slova není
  • při zobrazení formuláře přes SearchWordController.java a WordListController.java (tzn. výsledky vyhledávání, detail zkratky nebo detail štítku) nejsou načteny položky v comboboxu "Typ překladu" (způsobeno nejspíše nenastavením proměnné sources s položkami comboboxu v příslušných kontrolerech)

Upravit překlad

 • URL: /slovo/...
 • JSP: wordView.jsp
 • Controller: WordShowController.java
 • Nedostatky:
  • nelze upravit hodnocení (po prvním ohodnocení už nelze měnit)

Přidat komentář

 • URL: /slovo/...
 • JSP: wordView.jsp
 • Controller: WordShowController.java

Jen administrátor/moderátor

Upravit slovo

 • URL: /slovo/...
 • JSP: wordView.jsp
 • Controller: WordShowController.java

Upravit související slova

 • URL: /slovo/...
 • JSP: wordView.jsp
 • Controller: WordShowController.java