Hlavní menu

Nástroje

SlovnikTerminologie / Nasazeni2013

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 23 May 2013, 17:33 by psiml

SPOT - nasazení projektu, nová verze z března 2013

Poznámka

Existuje i lehce zastaralý návod na spuštění, na kterém lze najít některé užitečné informace (mimo jiné nasazení na Linux)

Software pro práci na projektu

Před vlastním nasazením aplikace je třeba mít nainstalován potřebný software.

 • Java JDK, nejlépe verze 7
 • databázový server Postgresql -- Ověřena je funkčnost na 9.2.3 pod Windows
 • vývojové prostředí Spring Tool Suite (STS). Není nutností, nicméně jinak je třeba doinstalovat veškerý sw, který má STS zabudováno v sobě
 • servletový kontejner Jetty

Základní popis jejich instalace se nachází na následujících řádcích.

Spring Tool Suite

Obrázkový tutoriál instalace Spring Tool Suite na OS Windows sts.zip

 1. Stáhněte si archiv z URL: http://www.springsource.org/
 2. Rozbalte, spusťte a nastavte workspace
 3. Doinstalujte do STS subclipse (update site na http://subclipse.tigris.org), v STS v Preferences -> Team -> SVN nastavte místo Javahl Svnkit
 4. Proveďte Checkout trunku projektu z svn+ssh://forge.kiv.zcu.cz/home/svn/spot
 5. Pravým tlačítkem myši rozklikněte projekt a nastavte Configure -> Convert to Maven Project

Postgre SQL

Postgresql je databázový server, se kterým pracuje aplikace SPOT. Ověřena je funkčnost na verzi 9.2.3

Instalace na Windows

Obrázkový tutoriál instalace Postgres 9.2 na OS Windows postgres.zip

 1. Stáhněte si archiv z URL: http://www.postgresql.org/download/
 2. Spusťte instalační balíček a nainstalujte databázový server (všechny rozšíření nabídnuté po instalaci základní verze Postgresql není nutné instalovat).
 3. V průběhu instalace je třeba dbát na to, aby uživatel i heslo byli vždy 'postgres'
 4. Vytvořte přes pgAdmin databázi 'spot'
 5. Doporučeno přidat do systémové proměnné Path cestu k Postgresql\bin (např.: C:\Program Files\Postgresql\9.2\bin). Poté restartujte počítač.
 6. Spusťte cmd a přihlašte se do databáze: 'psql spot postgres'
 7. Spusťte nejnovější SQL skript bez označení 'update' pod vámi vytvořenou databází, poté všechny novější skripty s update podle data vytvoření. Skripty najdete v svn ve složce sql. Spuštění se provádí napsáním příkazu '\i Cesta_ke_skriptu_s_/_lomitky'
 8. Nyní by jste měli mít inicializované tabulky základními daty.

Jetty a spuštění aplikace

Lehký servletový kontejner, na kterém rozběháte aplikaci na lokále.

Instalace

Obrázkový tutoriál instalace Jetty a spuštění jetty.zip

 1. V STS: Help -> Install new software -> http://run-jetty-run.googlecode.com/svn/trunk/updatesite
 2. Nainstalujte Jetty a restartujte STS
 3. Spuštění aplikace proveďte kliknutím na projekt a výběrem Debug as -> Run Jetty
 4. V konzoli STS se objeví číslo portu, které použijte při přístupu z prohlížeče (např. http://localhost:8080/spot/)