Hlavní menu

Nástroje

SlovnikTerminologie / JemnyUvodDoTestoveni

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 20 February 2014, 00:12 by JR

Testování

Take vyjmuto z me BP. (TP)

Psát či nepsat testy

Rád bych věnoval pár řádků sepsání důvodů, proč bychom měli psát testy pro kód aplikace. Na testování jsou dva odlišné názory. První názor je, že jde o zbytečnou činnost, která zdržuje programátora od psaní vlastního kódu.

Druhý pohled na věc je, že programování bez testů se vývoj aplikací neobejde. Tento názor panuje hlavně tam, kde se při vývoji používají agilní metodiky jako je například Programování řízené testy a nebo Extrémní programování. V závislosti na metodice se testy píšou v různých fázích psaní kódu. U Programování řízeného testy si programátor nejdřív napíše testy na danou metodu a pak teprve vlastní metodu, kdežto u Extrémního programování programátor napíše nejdříve metodu a pak pro ni ihned píše testy.

Testování dle mého názoru přináší do programování zrychlení psaní aplikací. Programátor totiž nemusí ručně procházet celou aplikaci, aby zjistil, zda změnami neovlivnil některou neočekávanou funkčnost, ale stačí mu spustit automatické testy, které mu prozradí, která část kódu selhala. Rodina Xunit testů je tak široká, že se dá opravdu otestovat téměř vše a záleží na programátorovi, zda se mu chce či nikoli.

V rámci výuky se se psaním testů setkáváme pouze sporadicky, což je dle mého názoru vcelku škoda. Má to za následek, že nejsme zvyklí testy psát a většině z nás pak tato činnost přijde naprosto zbytečná. Jakožto osoby nezasvěcené pak tvrdíme, že nám testování zabere zbytečně moc času, že to jde dobře i bez psaní testů a případně, že to prostě neumíme.

Odkazy