Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / TemataPraciOdFirem

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 12 May 2011, 18:27 by PremekBrada

PremekBrada.TemataPraciOdFirem History

Hide minor edits - Show changes to markup

12 May 2011, 18:27 by PremekBrada -
Changed lines 19-20 from:
 1. Manažer vybaví firmu (typicky konzultanta) základním poučením, jak má takové zadání vypadat obsahově a jaké jsou formality + termíny
to:
 1. Manažer vybaví firmu (typicky konzultanta) základním poučením, jak má takové zadání vypadat obsahově a jaké jsou formality + termíny ; nasměruje ji na formulář, kde se zadání vyplňuje
12 May 2011, 18:25 by PremekBrada -
Changed line 44 from:
 • poznámka:
to:
 • poznámka: web KIV, kde je evidence dostupná, je jediným oficiálním místem pro vyvěšování témat - aby studenti měli jeden bod přes který jdou
12 May 2011, 18:25 by PremekBrada -
Changed line 34 from:
 1. Firma předá manažerovi seznam zadání
to:
 1. Firma vyplní zadání do obecně dostupného formuláře na webu KIV
Added line 36:
 • text zadání pošle systém manažerovi, např. emailem nebo jako skryté v evidenci
Added line 44:
 • poznámka:
12 May 2011, 18:15 by PremekBrada -
Deleted line 42:
 1. Manager v součinnosti s vedoucím katedry určí na katedře vhodného garanta, jeho jméno oznámí studentovi
Added lines 44-45:
 • v dalším se předpokládá, že konzultant studenta bere
 1. Student kontaktuje manažera, ten v součinnosti s vedoucím katedry určí na katedře vhodného garanta, jeho jméno oznámí studentovi
12 May 2011, 18:13 by PremekBrada -
Changed line 43 from:
 1. Student si sežene na katedře vhodného garanta, jeho jméno oznámí manažerovi
to:
 1. Manager v součinnosti s vedoucím katedry určí na katedře vhodného garanta, jeho jméno oznámí studentovi
12 May 2011, 15:59 by PremekBrada -
Changed lines 82-87 from:
 • může si od konzultanta vyžádat podkladové vyjádření, to má být dostatečně úplné, s datem a podpisem
to:
 • může si od konzultanta vyžádat podkladové vyjádření, to musí být na papíře, dostatečně úplné, s datem a podpisem
12 May 2011, 15:57 by PremekBrada -
Changed lines 23-24 from:

Liší se dle členství v PITu?.

to:

Liší se dle členství v PIT.

Changed lines 27-28 from:
 1. Konzultant zadá popis zadání na stránkách PIT.
  • pro každé téma povinně: název, popis cílů a kroků řešení, jméno a email konzultanta; nepovinně: předpokládané znalosti a další informace
to:
 1. Konzultant zadá popis zadání na stránkách PIT.
  • povinně: název, popis cílů a kroků řešení, jméno a email konzultanta; nepovinně: předpokládané znalosti a další informace
Changed line 35 from:
 • pro každé téma povinně: název, popis cílů a kroků řešení, jméno a email konzultanta; nepovinně: předpokládané znalosti a další informace
to:
 • pro každé z nich povinně: název, popis cílů a kroků řešení, jméno a email konzultanta; nepovinně: předpokládané znalosti a další informace
12 May 2011, 15:53 by PremekBrada -
Changed lines 1-2 from:

Procesy spojené se zadáním a vedením externích DP, BP. Částečně aplikovatelné také na projekty a praxe.

to:

Předpokládaný cílový stav pro procesy spojené se zadáním a vedením externích DP, BP. Částečně aplikovatelné také na projekty a praxe.

Deleted lines 12-14:
 • pouštíme do tohoto procesu vůbec firmy mimo PIT?
  • pokud ne, proč?
  • pokud ano, jaké mají členové PITu? výhody?
Changed lines 21-23 from:

Vypisování a přidělování témat

 1. Firma předá manažerovi seznam zadání
to:

Vypisování témat

Liší se dle členství v PITu?.

Firma je členem PIT

 1. Konzultant zadá popis zadání na stránkách PIT.
Added lines 29-35:
 1. Zadání je automaticky zavedeno do evidence KIV.
  • systém vyrozumí manažera, který může vybavit s konzultantem upřesnění zadání

Firma obecná (není v PIT)

 1. Firma předá manažerovi seznam zadání
  • pro každé téma povinně: název, popis cílů a kroků řešení, jméno a email konzultanta; nepovinně: předpokládané znalosti a další informace
Added lines 40-41:

Přidělování témat

12 May 2011, 15:41 by PremekBrada -
Changed lines 9-10 from:
to:
 • "evidence" = KIV databáze zadání
12 May 2011, 15:38 by PremekBrada -
Changed line 26 from:
 • pro každé téma: povinně název, popis cílů a kroků řešení, jméno a email konzultanta, případně také předpokládané znalosti a další informace
to:
 • pro každé téma povinně: název, popis cílů a kroků řešení, jméno a email konzultanta; nepovinně: předpokládané znalosti a další informace
12 May 2011, 15:38 by PremekBrada -
Changed lines 21-22 from:
 1. Manažer vybaví firmu základním poučením, jak má takové zadání vypadat obsahově a jaké jsou formality + termíny
to:
 1. Manažer vybaví firmu (typicky konzultanta) základním poučením, jak má takové zadání vypadat obsahově a jaké jsou formality + termíny
12 May 2011, 15:37 by PremekBrada -
Added lines 17-22:

Období projevení zájmu ("pre-sales" fáze)

 1. Firma kontaktuje někoho z KIV se zájmem vypsat zadání
 2. Ten "někdo" to přehodí na manažera
 3. Manažer vybaví firmu základním poučením, jak má takové zadání vypadat obsahově a jaké jsou formality + termíny
12 May 2011, 15:35 by PremekBrada -
Changed lines 15-16 from:
to:
 • formalita - když se v průběhu změní konzultant, který je uveden na originálu zadání, má se vyrobit nový originál zadání? (návrh: nikoli)
Changed lines 37-40 from:

Odevzdávání práce a posudky

Uvedeny jsou pouze speciality oproti std procesu interních BP, DP.

to:

Práce na zadání

Added lines 40-55:

Řešení problémových situací

 • Firma zkrachuje nebo z jiného důvodu přestane fungovat
  • Konzultant s předstihem informuje manažera+garanta; pokud selže, student informuje jakmile zjistí problém
  • Manažer s garantem zajistí buďto dovedení práce do konce v plné režii garanta, nebo změnu zadání
 • Konzultant odejde z firmy
  • Konzultant s předstihem informuje manažera+garanta
  • Konzultant za sebe deleguje náhradu, tj. nového konzultanta
  • Pokud není náhrada, řeší se jako případ "firma zkrachuje"

Odevzdávání práce a posudky

Uvedeny jsou pouze speciality oproti std procesu interních BP, DP.

12 May 2011, 15:29 by PremekBrada -
Added lines 10-15:

Potřeba vyjasnit

 • pouštíme do tohoto procesu vůbec firmy mimo PIT?
  • pokud ne, proč?
  • pokud ano, jaké mají členové PITu? výhody?
12 May 2011, 15:27 by PremekBrada -
Changed line 18 from:
 1. Student si vybere téma, zablokuje si ho; systém automaticky vyrozumí manažera
to:
 1. Student si vybere téma, zablokuje si ho v evidenci; systém evidence automaticky vyrozumí manažera
12 May 2011, 15:26 by PremekBrada -
Changed line 15 from:
 1. pokud zadání nevyhovuje, pošle s vysvětlením zpět firmě; goto 1
to:
 • pokud zadání nevyhovuje, pošle s vysvětlením zpět firmě; goto 1
Changed line 22 from:
 1. pokud nevyhovuje, iteruje se nad tím chvíli (zejm. garant+konzultant), až vyhovuje
to:
 • pokud nevyhovuje, iteruje se nad tím chvíli (zejm. garant+konzultant), až vyhovuje
12 May 2011, 15:25 by PremekBrada -
Changed lines 37-41 from:

Před odevzdáním garant

 1. navrhuje oponenta; oponentem nemá být konzultant protože ten studenta vedl celou dobu
 2. kontroluje podobu textu (formální náležitosti, struktura, obhajitelnost), dává studentovi opravit
 3. uděluje studentovi zápočet (viz pravidla KIV ohledně správného momentu)
to:

Před odevzdáním

 1. Manažer nebo garant navrhuje oponenta; oponentem nemá být konzultant protože ten studenta vedl celou dobu
 2. Garant kontroluje podobu textu (formální náležitosti, struktura, obhajitelnost), dává studentovi opravit
 3. Garant uděluje studentovi zápočet (viz pravidla KIV ohledně správného momentu)
Changed lines 44-49 from:
 • může si vyžádat posudek konzultanta (má být dostatečně úplný, s datem a podpisem)
to:
 • může si od konzultanta vyžádat podkladové vyjádření, to má být dostatečně úplné, s datem a podpisem
12 May 2011, 15:24 by PremekBrada -
Changed lines 21-24 from:
 1. Konzultant pošle manažerovi+studentovi finální návrh zadání
  1. pokud nevyhovuje, iteruje se nad tím chvíli, až vyhovuje
 2. Manažer zapíše finální schválené zadání do evidence KIV a přidělí v ní zadání studentovi
to:
 1. Konzultant pošle garantovi+studentovi finální návrh zadání
  1. pokud nevyhovuje, iteruje se nad tím chvíli (zejm. garant+konzultant), až vyhovuje
 2. Manažer v evidenci přehodí zadání na garanta, garant v evidenci upraví finální schválené zadání a přidělí v ní zadání studentovi
Changed lines 26-29 from:
 • jako vedoucí bude uveden garant, tj. nikoli konzultant nebo manažer
 • jako externí konzultant bude uveden konzultant včetně jména firmy a kontaktních údajů
to:
 • jako zásady vypracování budou uvedené body zadané v evidenci KIV, viz výše
 • jako vedoucí bude uveden garant, tj. nikoli konzultant nebo manažer
 • jako externí konzultant bude uveden konzultant včetně jména firmy a kontaktních údajů

Odevzdávání práce a posudky

Uvedeny jsou pouze speciality oproti std procesu interních BP, DP.

 • Student pravidelně a z vlastní iniciativy informuje garanta o průběhu prací.
 • Garant v dostatečném předstihu před termínem odevzdání nasměruje studenta na psaní textu.

Před odevzdáním garant

 1. navrhuje oponenta; oponentem nemá být konzultant protože ten studenta vedl celou dobu
 2. kontroluje podobu textu (formální náležitosti, struktura, obhajitelnost), dává studentovi opravit
 3. uděluje studentovi zápočet (viz pravidla KIV ohledně správného momentu)

Po odevzdání

 1. Garant jakožto oficiální vedoucí píše posudek vedoucího včetně návrhu známky
  • může si vyžádat posudek konzultanta (má být dostatečně úplný, s datem a podpisem)
12 May 2011, 15:13 by PremekBrada -
Added lines 1-29:

Procesy spojené se zadáním a vedením externích DP, BP. Částečně aplikovatelné také na projekty a praxe.

Terminologie

 • "firma" = externí firma nebo jiná partnerská organizace (počítají se do toho i jiné organizační jednotky ZČU, např. CIV)
 • "konzultant" = zaměstnán partnerem, obvykle vypisuje téma a vede studenta
 • "manažer" = člen KIV pověření koordinací zadávání
 • "garant" = člen KIV, který vede práci po formální stránce (dohlíží na splnění bodů zadání, kontroluje průběh prací a výsledný text práce)
 • "student" = předmět zájmu :-)

Vypisování a přidělování témat

 1. Firma předá manažerovi seznam zadání
  • pro každé téma: povinně název, popis cílů a kroků řešení, jméno a email konzultanta, případně také předpokládané znalosti a další informace
 2. Manažer zkontroluje formality zadání, posoudí u každého jeho úplnost a obhajitelnost
  1. pokud zadání nevyhovuje, pošle s vysvětlením zpět firmě; goto 1
 3. Manažer vypíše zadání do evidence KIV, s uvedením "externí" a kontaktu na konzultanta
 4. Student si vybere téma, zablokuje si ho; systém automaticky vyrozumí manažera
 5. Student si sežene na katedře vhodného garanta, jeho jméno oznámí manažerovi
 6. Student hned poté kontaktuje konzultanta (tedy nikoli manažera), domluví s ním detaily
 7. Konzultant pošle manažerovi+studentovi finální návrh zadání
  1. pokud nevyhovuje, iteruje se nad tím chvíli, až vyhovuje
 8. Manažer zapíše finální schválené zadání do evidence KIV a přidělí v ní zadání studentovi
 9. Student projde standardními úkony oficiálního zadání práce (přes STAG a sekretariát), přičemž v oficiálním zadání práce:
  • jako vedoucí bude uveden garant, tj. nikoli konzultant nebo manažer
  • jako externí konzultant bude uveden konzultant včetně jména firmy a kontaktních údajů