Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / HowtoErasmus

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 18 January 2010, 13:53 by PremekBrada
Jak na Erasmus z pohledu katedrálního koordinátora

Koordinace na ZO ZČU: Procáková, Hájková. Weby:

Závěrečné zprávy studentů: http://zeus-web.zcu.cz:7080/fcgi/verso.fpl?fname=mobilita_zpravy

Datumy a věci, které neprošvihnout

Koordinátor

 • do konce listopadu obnovit smlouvy či uzavřít nové
  • aby se stihlo zveřejnit pro studenty, kteří se budou hlásit v lednu
 • v polovině prosince zveřejnit studentům
 • udělat interní výběrové řízení na KIV v druhé polovině ledna
 • do 31.1. dodat DFAV (proděkan) a ZO definitivní seznam studentů
 • konec dubna nahlásit na ZO zájem o teaching mobility
 • podpis LA = souhlas že mu předměty uznáme => pečlivě zkontrolovat
 • LA má podepsat také fakultní ECTS koordinátor
 • student má přivézt aspoň 30 kreditů (limit zvýšen z 20 od 1/2009 dle pokynů paní prorektorky pro studium)

Student

 • přihlásit se na katedře - do poloviny ledna
 • podat přihlášku na ZO - do 20.února
 • vybavit přihlášku, smlouvu se ZO - jaro
 • vybrat předměty, nechat schválit LA u koordinátora a u přijímající strany - jaro/léto

Naši studenti

(Přijíždějící zahr. studenti: viz na konci stránky)

Před výjezdem

Když student někam chce

 • na ZO se může zaregistrovat do databáze zájemců -> ZO obesílá s nabídkami
 • musí přijít do začátku kal. roku (leden)
 • chtít od něj ročník, studijní výsledky
 • říct že výběrové řízení je na celý ak.rok najednou, nezáleží jestli pojede ZS nebo LS

Udělat interní výběrové řízení ve kterém se vytřídí podle prospěchu a znalosti jazyků.

Výběr školy

Během výjezdu - co se stane, když...

... potřebuje změnit LA

 • napíše si change request std formulář s návrhem změn, podpis přijímající strany (tam co právě studuje) + podpis tady

... si chce prodloužit studium

 1. přijímající univerzita ("oni") musí souhlasit (katedra/fakulta) že studenta bude učit
  • souhlas papírový podepsaný orazítkovaný
 2. vysílající domovská uni (= ZČU) musí souhlasit - jednak co se studijních povinností týče, druhak zda může prodloužit funding
  • souhlas (parafa garanta oboru který tady student studuje) papírový podepsaný orazítkovaný proděkanem pro zahr. styky
 3. u přijímající uni se musí potvrdit provozní podmínky (kolej atd)

Po příjezdu zpátky na ZČU

ECTS Transcript of Records

 • originál si nechává student
 • kopii na ZO a případně na katedře

Když tam získá míň než 20 ECTS kreditů (limit ZČU):

 1. musí si tam dodělat zkoušku (úprava Learning Agreement námi odsouhlasená), nebo
 2. se lokálně řeší doplněním povinností na ZČU, nebo
 3. musí vrátit grant.

Pro ZO musí napsat/vyplnit zprávu o pobytu.

Když se nedostane nebo si nevybere

Jsou i jiné programy:

 • "Free movers" (spravuje H.Taušl Procházková, ZO) je podobné, detaily níže
 • Norsko má svůj program "EHP", tam si musí sám sehnat školu, dostane peníze
 • Fachhochschule Regensburg Stiftung - pro studium na FHR, cca 760 EUR/měsíc, možnost kofinancování Erasmus pobytu; plán + výběrové řízení vždy na následující semestr, na FAV administruje prof. Matoušek (KIV)
 • Taiwan - 1-2 stipendia na ČR ale stojí za zvážení.
 • Stipendia MŠMT (kvótovaná i nekvotovaná) - pro studenty i pedagogy, uzávěrka v listopadu. Detaily v "aia buletin", stránce Informace pro studenty » Stipendia MŠMT na ZO a na http://www.dzs.cz/
 • Fulbrightova komise - stipendia do USA pro vědce a pedagogy , doktorské studium a naše doktorandy, i pro studenty navazujícího stupně
 • Leonardo - praxe (pracovní stáže) ve firmách a ústavech (detaily mám na papíře, nebo viz p.Bínová)

Free movers

Detaily na ZO stránce Informace pro studenty > Mobilitní program pro studenty....

Rozvojový program ZČU "MOBILITA-08" => na kalendářní rok. Plán výjezdů nutno udělat v Q2 na další rok, v březnu se ví kolik peněz je opravdu.

Student může vyjet vícekrát (rozdíl od Erasmu), spíše krátkodobé výjezdy. Vše si zařizuje sám, ZO může poskytnout support. Mohou vyjet i doktorandi.

Grant je cca 10 KKč/měsíc bez ohledu na cílovou instituci. Peníze jsou alokovány na fakulty => koordinace přes děkanát. Nelze použít na spolufinancování Erasmus, ESF, FRVŠ výjezdů; ale možnost zaplatit cestovné pro mobility např. přes vládní stipendia (z měšce ZO, nikoli fakulty).

Přijíždějící zahraniční studenti

Termíny pro přihlášky

 • květen pro zimní semestr
 • listopad pro letní semestr

Na začátku

 • musí si mj dojít na studijní, kde jim referentka přidělí os.číslo a zapíše jim ve STAGu? předměty dle LA

Během studia

 • vyučující studentovi zapisují výsledky normálně do STAGu?

Na konci pobytu, aneb co si mají odvézt od nás:

Potvrzení o vystudovaných předmětech: dle současných (2/2009) informací platí pouze prostřední varianta, ostatní jsou deprecated:

 • buďto mají ve smlouvě kterou podepsali u nich doma, napsáno co po nich univerzita chce, a to přinesou k vyplnění,
 • nebo měli předměty zapsané přes STAG a měli provizorní index => potom jim naše studijní normálně vyjede sjetinu v angličtině,
 • nebo má ZO transcript of records (najít Transcript of Records - výsledky studia pro české studenty) který vyplní, nechají parafovat vyučující že to tak je, a já (department coordinator) to orazítkuju a podepíšu.

Teaching mobility

Možnosti (# lidí, doba) viz kolonka na příslušné BA. Možno každý rok opakovat.

Před odjezdem příkaz k zahr. cestě + teaching programme odsouhlasený oboustranně (typicky >= 8h výuky).

Po návratu dodat ZO potvrzení o délce pobytu a počtu odučených hodin + zpráva dle osnovy ZO.

Další užitečné zákulisní informace

Zahraniční oddělení

 • vedoucí Helena Marie Adjal
 • incoming zahraniční studenti - M.Kohoutková
 • outgoing Erasmus - Procáková, Hájková
 • outgoing ostatní - Taušl-Procházková
 • incoming zahraniční lektoři - T.Huclová, viz Centrum pro mobilitu

Na ZO k dispozici materiály k jazykovým zkouškám.

Existuje-li mezinárodní spolupráce katedry/fakulty, je žádoucí na ni uzavřít meziuniverzitní smlouvu => evidence, vykazování, body do projektů.

Evidence BA:

 • originál na FAV (= na katedře)
 • kopie na ZO

Různé jiné

Jak napsat dobře letter of recommendation: http://www.fulbright.cz/novinky.shtml?x=2135561