Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / DpHanaRysova2009

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 30 October 2009, 10:55 by PremekBrada

Originál zadání obsahuje body:

  1. Seznamte se s projektem SPOT a technologiemi potřebnými pro jeho implementaci.
  2. Prostudujte systémy pro sdílení obsahu v komunitě a analyzujte je zejména s ohledem na způsoby aktivního zapojení členů.
  3. Navrhněte rozšíření aplikace SPOT pro zvýšení možností personifikace a zpětné vazby o jeho využívání.
  4. Vybraná rozšíření implementujte a na základě zkušeností z provozu zhodnoťte jejich přínos.

Pozn (nepsat do zadání): obsahuje

  • práci překladatelských týmů (členové týmu, omezení viditelné slovní zásoby na projket, interní diskuse, export do \"public\" korpusu, ... -- detaily viz ing. Hynek)
  • statistiky využití (\"nej\" uživatelé, slovíčka; poslední přidaná, ...)
  • personifikaci (moje projekty, mnou sledované projekty/slovíčka, komentáře k mým překladům, ...)
  • \"nenašel jsem; chcete přidat do slovníku?\" + příp návrh na překlad, notifikace o přidání překladu, ...