Hlavní menu

Nástroje

PredmetyKiv / TsiObsahPrednasek

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 27 October 2006, 14:52 by PremekBrada

PredmetyKiv.TsiObsahPrednasek History

Hide minor edits - Show changes to markup

27 October 2006, 14:52 by PremekBrada -
Changed lines 95-97 from:

Metodika testovani aplikaci - provazanost od definice akceptacnich kriterii v analyze do testovani aplikaci.

to:

1. Vyvojovy proces

 - pozadavky, funkcni specifikace
 - vyvoj (QA nulte kolo, xp, junits)
 - build (verzovani)
 - automatizovane testy (QA první kolo)
 - manualni testy (QA druhé kolo)
 - akceptacni testy (QA treti kolo)

2. Zpetna vazba na QA v procesu vyvoje

3. Druhy testu

 - automatizovane
 - manualni
 - rozbor efektivity variant

4. Ukazka

 - prace s QA nastrojem
 - prace s Bugtrackerem
Changed lines 155-159 from:
to:

- Technologie vyvoje od objektových k procesním - Orchestrace služeb - Modelování procesů - Správa a monitoring procesů

05 October 2006, 16:34 by PremekBrada -
Changed lines 84-88 from:

Projekt RMOS (rezervace mistnosti okresnich soudu - Micanky)

Projekt RMOS (rezervace mistnosti okresnich soudu - Micanky) - problemy navrhu, implementace a nasazeni - z praxe.

to:

Zahajovací fáze projektu (je zákazník skutečně hlupák, který neví co chce?)

Hrubá struktura:

 • pohled zákazníka
 • psychologické aspekty komunikace se zákazníkem
 • přenos informací od zákazníka do vývoje
04 October 2006, 17:57 by PremekBrada -
Deleted line 0:
Changed lines 42-43 from:

Softwarový proces pro údržbu

to:

Softwarový proces pro údržbu - případová studie

Changed lines 46-83 from:
to:
 CAST I - postupy interni na strane dodavatele
 ---------------------------------------------
 1    Úvod
 2    Primární činnosti sw inženýrství
 3    Podpůrné činnosti sw inženýrství
 3.1    Software Configuration Management
 3.2    Smoked Testing
 3.3    Release
 3.4    Development environment
 4    Činnosti vedení sw projektu a organizace
 4.1    Measurement
 4.2    Estimation
 4.3    Model životního cyklu
 4.4    Používání interní Bugzilla
 5    Ostatní
 ---------------------------------------
 CAST II - postupy sdilene s odberatelem
 ---------------------------------------
 1    Úvod
 2    Postup: Přidělování id v nadproduktových číselnících
 3    Postup: Údržba konfigurace
 3.1    Přehled stavu vzhledem ke konfiguraci
 3.2    Postup kdy je málo zásahů do konfigurace v pojišťovně (formalizace současného stavu)
 3.3    Postup kdy je hodně zásahů do konfigurace v pojišťovně (návrh)
 4    Postup: Změnová řízení (ZR)
 4.1    Evidence změnových řízení
 4.2    Změny stavu změnových řízení a odpovědnosti
 4.3    Komentáře
 5    Postup: Používání bugzilla
 6    Postup: Malé dodávky
 7    Postup: Domluva o verzích sw na noteboocích
 7.1    Konkrétní domluva než bude fungovat stav popsaný níže v sekci č. 7.2
 7.2    Konfigurační řízení (CM) vzhledem k sw na nb
 8    Postup: Standardní dodávky
 9    Postup: Hlášení změn v nadproduktových tabulkách
Changed lines 107-108 from:

Porovnání integračních technologií

to:

Porovnání integračních technologií - přehledová přednáška

Changed lines 111-126 from:
to:

Integrační technologie

 • Replikace
 • ETL - Extract/Transform/Load
 • EAI - Enterprise Application Integration
 • EII - Enterprise Information Integration

Porovnání

 • Rychlost
 • Konzistence
 • Reakce na chyby
 • Úroveň abstrakce
 • Architektura
 • Bezpečnost
 • Dostupnost
02 October 2006, 17:45 by PremekBrada -
Added lines 1-3:

Zde jsou podrobnější anotace jednotlivých přednášek, jejichž seznam je na TsiHome.

Added line 19:
Changed lines 22-24 from:
to:
 • obecny uvod do "Dependency injection" a pouziti kontejneru
 • pouziti nastroje PicoContainer? (tutorial) - http://www.picocontainer.org/
Changed lines 27-29 from:
to:

Novinky ve světě Microsoft.

Changed lines 32-37 from:
to:
 • stručné seznámení s metodikou XP
 • možné překážky použití XP v praxi
 • jak lze implementovat alespoň části metodiky, pokud ji nelze implementovat celou
 • zhodnocení přínosů XP pro Aimtec
Changed lines 40-43 from:

Ukázka konkrétního softwarového procesu

to:

Softwarový proces pro údržbu

Ukázka konkrétního softwarového procesu projektu ve fázi rozvoje a údržby většího SW systému, kterým mate možná lecos pojištěno.

Changed lines 50-52 from:
to:

Projekt RMOS (rezervace mistnosti okresnich soudu - Micanky) - problemy navrhu, implementace a nasazeni - z praxe.

Changed lines 55-57 from:
to:

Metodika testovani aplikaci - provazanost od definice akceptacnich kriterii v analyze do testovani aplikaci.

Changed lines 60-65 from:
to:

Tutorial na JUnit4? a rMock

 • psani testu s JUnit4? (tutorial) - http://www.junit.org/index.htm
 • obecny uvod na mock objekty
 • testovani s nastrojem rMock (tutorial) - http://rmock.sourceforge.net/
Changed lines 68-70 from:
to:

Proč integrovat aplikace, má integrace skutečně takový význam? Různé stupně integrace aplikací. Způsoby propojení aplikací. Technologie propojení aplikací, SOAP, WebServices??, Messaging, Remoting. Skutečné příklady propojení aplikací.

Changed lines 73-75 from:
to:

Přednáška porovnává různé integrační technologie z pohledu funkčnosti, výkonnosti, udržovatelnosti, nároků na jednotlivé systémy, implementační náročnosti a nároků na administraci. Budou porovnány datová replikace, ETL procesy, aplikační integrace a messaging systémy.

Changed lines 78-82 from:
to:

IT infrastruktura mnoha společností je plně obsazena funkčními aplikacemi, jejichž funkcionalita a vnitřní procesy jsou poplatné potřebám klientů a vnitřním procesům organizací. Jedním z velkých problémů je ovšem absence globálních procesů, které jsou postaveny vertikálně k jednotlivým aplikacím a jejichž transparentní, rychlé zpracování a pružnost změn s ohledem na vnější vlivy se odráží ve schopnosti rychle reagovat na zákaznické požadavky. Jedním příkladem za všechny je rychlost vyřešení spotřebitelského úvěru do 24 hodin.

Bez automatizace a IT provázanosti těchto procesů je naprosto nemožné splnit takovýto "slib", jelikož pro zpracování potřebných údajů je potřeba vstup lidského činitele do mnoha aplikací od CRM, volání scoring funkcí, atd. Řešením na úrovni procesní problematiky je použití standardů pro modelování procesů (např. BPEL, jPDL), které umožňují mapování služeb na dané akce procesu, jejich měření, komplexní správu úkolů a hlavně jejich transparentní zobrazení a možnost individuálních pružných změn. ...

Changed lines 85-86 from:
to:

TBD

02 October 2006, 17:36 by PremekBrada -
Changed lines 16-18 from:

Dependency injection s PicoContainerem?

to:

Dependency injection s PicoContainerem

02 October 2006, 17:36 by PremekBrada -
Added lines 1-53:

Objektově-relační mapování

Obsah přednášky:

  1. relační databáze
  2. objektová databáze
  3. ukázkový příklad – Radyně
  4. co to je objektově-relační mapování
  5. na co je objektově-relační mapování vhodné
  6. na co není objektově-relační mapování vhodné
  7. rychost objektově-relačního mapování
  8. ukázka HibernateTools?
  9. budoucnost
 10. závěr

Dependency injection s PicoContainerem?

Tvorba webových aplikací v ASP.NET 3.0

Použití metodiky XP v praxi

Build & Deployment .NET aplikací

Ukázka konkrétního softwarového procesu

Projekt RMOS (rezervace mistnosti okresnich soudu - Micanky)

Metodika testovani aplikaci

Testovani a mock objekty

Integrace aplikací

Porovnání integračních technologií

BPM (Business Process Management)

Maven: praktický průvodce


Zpět na TsiHome.