PredmetyKiv: TsiObsahPrednasek

from Wiki KIVu

Zde jsou podrobnější anotace jednotlivých přednášek, jejichž seznam je na TsiHome.

Objektově-relační mapování

Obsah přednášky:

  1. relační databáze
  2. objektová databáze
  3. ukázkový příklad – Radyně
  4. co to je objektově-relační mapování
  5. na co je objektově-relační mapování vhodné
  6. na co není objektově-relační mapování vhodné
  7. rychost objektově-relačního mapování
  8. ukázka HibernateTools?
  9. budoucnost
 10. závěr

Dependency injection s PicoContainerem

Tvorba webových aplikací v ASP.NET 3.0

Novinky ve světě Microsoft.

Použití metodiky XP v praxi

Build & Deployment .NET aplikací

Softwarový proces pro údržbu - případová studie

Ukázka konkrétního softwarového procesu projektu ve fázi rozvoje a údržby většího SW systému, kterým mate možná lecos pojištěno.

 CAST I - postupy interni na strane dodavatele
 ---------------------------------------------
 1    Úvod
 2    Primární činnosti sw inženýrství
 3    Podpůrné činnosti sw inženýrství
 3.1    Software Configuration Management
 3.2    Smoked Testing
 3.3    Release
 3.4    Development environment
 4    Činnosti vedení sw projektu a organizace
 4.1    Measurement
 4.2    Estimation
 4.3    Model životního cyklu
 4.4    Používání interní Bugzilla
 5    Ostatní
 ---------------------------------------
 CAST II - postupy sdilene s odberatelem
 ---------------------------------------
 1    Úvod
 2    Postup: Přidělování id v nadproduktových číselnících
 3    Postup: Údržba konfigurace
 3.1    Přehled stavu vzhledem ke konfiguraci
 3.2    Postup kdy je málo zásahů do konfigurace v pojišťovně (formalizace současného stavu)
 3.3    Postup kdy je hodně zásahů do konfigurace v pojišťovně (návrh)
 4    Postup: Změnová řízení (ZR)
 4.1    Evidence změnových řízení
 4.2    Změny stavu změnových řízení a odpovědnosti
 4.3    Komentáře
 5    Postup: Používání bugzilla
 6    Postup: Malé dodávky
 7    Postup: Domluva o verzích sw na noteboocích
 7.1    Konkrétní domluva než bude fungovat stav popsaný níže v sekci č. 7.2
 7.2    Konfigurační řízení (CM) vzhledem k sw na nb
 8    Postup: Standardní dodávky
 9    Postup: Hlášení změn v nadproduktových tabulkách

Zahajovací fáze projektu (je zákazník skutečně hlupák, který neví co chce?)

Hrubá struktura:

Metodika testovani aplikaci

1. Vyvojovy proces

 - pozadavky, funkcni specifikace
 - vyvoj (QA nulte kolo, xp, junits)
 - build (verzovani)
 - automatizovane testy (QA první kolo)
 - manualni testy (QA druhé kolo)
 - akceptacni testy (QA treti kolo)

2. Zpetna vazba na QA v procesu vyvoje

3. Druhy testu

 - automatizovane
 - manualni
 - rozbor efektivity variant

4. Ukazka

 - prace s QA nastrojem
 - prace s Bugtrackerem

Testovani a mock objekty

Tutorial na JUnit4? a rMock

Integrace aplikací

Proč integrovat aplikace, má integrace skutečně takový význam? Různé stupně integrace aplikací. Způsoby propojení aplikací. Technologie propojení aplikací, SOAP, WebServices??, Messaging, Remoting. Skutečné příklady propojení aplikací.

Porovnání integračních technologií - přehledová přednáška

Přednáška porovnává různé integrační technologie z pohledu funkčnosti, výkonnosti, udržovatelnosti, nároků na jednotlivé systémy, implementační náročnosti a nároků na administraci. Budou porovnány datová replikace, ETL procesy, aplikační integrace a messaging systémy.

Integrační technologie

Porovnání

BPM (Business Process Management)

IT infrastruktura mnoha společností je plně obsazena funkčními aplikacemi, jejichž funkcionalita a vnitřní procesy jsou poplatné potřebám klientů a vnitřním procesům organizací. Jedním z velkých problémů je ovšem absence globálních procesů, které jsou postaveny vertikálně k jednotlivým aplikacím a jejichž transparentní, rychlé zpracování a pružnost změn s ohledem na vnější vlivy se odráží ve schopnosti rychle reagovat na zákaznické požadavky. Jedním příkladem za všechny je rychlost vyřešení spotřebitelského úvěru do 24 hodin.

Bez automatizace a IT provázanosti těchto procesů je naprosto nemožné splnit takovýto "slib", jelikož pro zpracování potřebných údajů je potřeba vstup lidského činitele do mnoha aplikací od CRM, volání scoring funkcí, atd. Řešením na úrovni procesní problematiky je použití standardů pro modelování procesů (např. BPEL, jPDL), které umožňují mapování služeb na dané akce procesu, jejich měření, komplexní správu úkolů a hlavně jejich transparentní zobrazení a možnost individuálních pružných změn. ...

- Technologie vyvoje od objektových k procesním - Orchestrace služeb - Modelování procesů - Správa a monitoring procesů

Maven: praktický průvodce

TBD


Zpět na TsiHome.

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/PredmetyKiv/TsiObsahPrednasek
Content last modified on 27 October 2006, 14:52