Hlavní menu

Nástroje

PortalUsability / KlickaPoznamky

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 05 March 2009, 10:11 by MartinKlicka

Steve Krug - Web design

Pokud se něco špatně používá, pak to prostě nepoužívám.

Nenuťte mě přemýšlet

 • Webová stránka by měla být intuitivní, pochopitelná a samovysvětlující.
 • Lidé neradi přemýšlí nad tím, jak něco udělat.
 • Všechno nemůže být intuitivní, pokud se vám nepodaří vytvořit intuitivní stránku, měli byste se snažit ji udělat tak, aby byla alespoň samovysvětlující.

Jak skutečně používáme web

Uživatelé většinou jen letmo pohlédnou na každou novou stránku, přeletí očima nějaký text a kepnou na první odkaz, který je zaujme. Na valnou část stránky se ani nepodívají.

Tři pravdy o skutečném používání internetu:

 1. Stránky nečteme, ale prohlížíme (obvykle máme na spěch nebo víme, že nepotřebujeme číst vše)
 2. Neprovádíme optimální výběry, ale děláme kompromisy
 3. Nebádáme nad tím, jak věci fungují, jednoduše to "nějak uděláme"

Uživatel vidí naše stránky podobně, jako kdyby míjel billboard rychlostí 100 kilometrů za hodinu.

Pět důležitých věcí, které můžete udělat pro to, aby na nich uživatelé uviděli a pochopili co nejvíce:

 1. Na každé stránce dodržujte jasnou vizualni hierarchii
  • Čím je něco důležitější, tím je to nápadnější
 2. Využívejte zvyklosti
  • Inovujte jen když víte, že máte lepší nápad
 3. Rozdělte stránky na jasně definované oblasti
  • Uzivatelé se mohou rychle rozhodnout, na které části se mají zaměřit
 4. Dejte jasně na jevo, na co lze klepnout
 5. Minimalizujte šum

Vynechejte zbytečná slova

Zbavte se poloviny slov na každé stránce a potom se zbavte poloviny toho, co zbylo.

 • Sníží se haldina šumu na stránkách
 • Užitečný obsah bude nápadnější
 • Stránky budou kratší a uživatelé uvidí víc, aniž by je museli posunovat

"Přátelsé monology a návody k obsluze musí zemřít"

Navrhování navigace

Lidé nebudou používat váš web, pokud se v něm nezorientují.

Využívejte zvyklostí webové navigace (Ty byly většinou převzaty z existujících tištěných médií)

 • Logo severu (odkaz na domovskou stránku)
 • Sekce/podsekce
 • Vyhledávání
 • Pomůcky - odkazy na důležité prvky serveru
 • Ukazatel "Teď jste zde" - může utlimit pocit "ztracenosti v prostoru"
 • Název stránky
  1. Každá stránka potřebuje název
  2. Název musí být na správném místě
  3. Název by měl být prominentní
  4. Název musí odpovídat odkazu, na který jsem klepnul
 • Lokální navigace

Navigace: proč záložky?

 1. Jsou zřejmé
 2. Jsou těžko přehlédnutelné
 3. Jsou uhlazené
 4. Budí dojem prostoru

Navrhování domovské stránky

Dokonalá verze domovských stránek neexistuje

Hlavní stránka musí obsahovat

 • Logo a poslání serveru
 • Hierarchii serveru
 • Vyhledávání
 • Lákadla (Obsahové upoutávky, funkční upoutávky)
 • Aktuální obsah
 • Výměnné reklamy
 • Zástupce nejžádanějšího obsahu
 • Registraci
 • Ukázat mi cestu k tomu, co hledám
 • ... i k tomu, co nehledám
 • Ukázat mi kde mám začít
 • Získat důvěru

Jak vysvětlit hlavní myšlenku

 • Slogan
  • Dobré slogany jsou jasné, informativní, tak akorát dlouhé a vyjadřují odlišnost a jasný užitek
  • Špatné slogany jsou vágní a obecné
 • Úvodní upoutávka
 • Použijte tolik místa, kolik je nezbytné
 • ...ale nepoužívejte víc místa, než je nezbytně nutné
 • Nepoužívejte programová prohlášení

Potíže s vysvětlivkami

 • Musíte si je sami najít
 • Vždy uvidíte vysvětlivku jen k jednomu odkazu
 • Cukají sebou
 • Jsou neefektivní, pokud se neobjeví poblíž místa, na které ukazujete

Potíže se seznamy

 • Musíte je vyhledat
 • Špatně se prochází
 • Cukají sebou

Několik pravd o testování

 • Pokud chcete mít skvělý server, musíte ho testovat
 • Testování za pomoci jednoho uživatele je o 100% víc než vůbec žádné testování
 • Testování s jedním uživatelem na začátku projektu je lepší než testování s 50 uživateli těsně před koncem.
 • Je přeceňována důležitost výběru reprezentativních uživatelů
 • Cílem testování je něco dokázat nebo vyvrátit, má formovat váš názor.
 • Testování je iterační proces
 • Níc nepřekoná reakci živého publika

Paradox

Str. 43 (vydáno Computer Press 2003) Kapitola 6 / Zvyklosti webové navigace

... Představte si, jak to musí být frustrující, když je jedna z těchto zvyklostí porušena (když například časopisy nemají čísla stránek na stránkách s reklamou) ...

V této knize nenajdeme čísla stránek na úvodních stranách kapitol, v případě kapitoly 8 ani na protější straně. Ano, je to frustrující.