Hlavní menu

Nástroje

OpenCMS / UzivatelskaPrava

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 27 August 2007, 13:00 by Ľubomír Kováč

Uživatelská práva pro OpenCMS 7.0.1

Standardní skupiny:

  • Host: nemůže se přihlásit do Workplacu, má jenom možnost být přihlášen a upravovat existující obsah (případně vytvářet nový, ale jenom v mezích prostředí vytvořených stránek, ne ve workplacu)
  • Uživatel: může se přihlásit do Workplacu, zobrazovat si projekty.
  • Projekt manažer: vše co uživatel + publikování obsahu z offline do online projektu.
  • Správce: vše co si umane.

Od verze 7 existují jako novinka organizační jednotky (OJ). Organizační jednotkou můžeme definovat libovolný adresář ve workplacu. Pra danou OJ se tvoří skupiny, které jsou asociované s daným adresářem a jeho potomky a které jsou odděděné od standardní skupiny Uživatel. Skupinám nelze přenastavit role (mají jenom minimální). Role je možné měnit OJ nebo uživatelům.

Uživatelskou skupinu ani uživatele jedné OJ nelze sdílet ve více OJ (jde o bug, ale záměr je aby to fungovalo - někdy).

Pro libovolnou skupinu definovanou pro nějakou rodičovskou OJ, nebo pro uživatele provázaného s rodičovskou OJ lze definovat přístupová práva do libovolného adresáře. Podle toho je možné mu definovat na co má a na co nemá právo.

Uživatel vytvořený v jedné OJ se nemůže přihlásit do jiné OJ, která není potomkem jeho OJ. Nedovolí to samotné OpenCMS. Při přihlášení dává volbu pro různé OJ (alá přihlašovaní do domén na Windows).

Nově jsou v OpenCMS i role. Pro vytvořenou OJ, nebo uživatele je možné / nutné definovat jaké má role (nelze pro skupiny, které jsou potomkem některé ze standardních skupin) - funkční vlastnosti. Defaultně není přidělená žádná role, takže se uživatel nemůže ani přihlásit. Konkrétnímu uživateli je možné přidat různé role.

Pro každý adresář lze samostatně specifikovat práva pro: publikování, čtení, zápis, ovládaní a prohlížení. A to jak pro uživatele, tak pro skupinu.

Proto, aby byli funkční práva, je třeba přenastavit přístupové práva uživatelské skupiny Users pro /sites/default/, kde je definované pro tuto skupinu i zapisovací právo. Aby bylo možné spravovat volně práva, je nutno toto právo odebrat.

  • + pokročilé nastavení práv a rolí
  • + bude trvat déle vlastní programování a správné nastavení práv
  • - nemožnost být členem více OJ na stejné úrovni

Způsob přihlašovaní pro OpenCMS je popsaný v bakalářské práci.