Hlavní menu

Nástroje

Guica / InterniStrankyProjektu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 15 February 2011, 12:22 by Jan Záruba

Guica.InterniStrankyProjektu History

Hide minor edits - Show changes to markup

15 February 2011, 12:22 by Jan Záruba -
Changed lines 7-9 from:

TODO - popis testu - zakladni dokumentace architektury

to:
10 February 2011, 08:55 by Jan Záruba -
Added lines 5-6:
10 February 2011, 08:40 by Jan Záruba -
Changed lines 1-25 from:

Kompilace a spuštění

 1. Provést checkout ze SVN na http://subversion.assembla.com/svn/guica/
 2. Pro každý bundle bude potřeba vytvořit nový Plug-in Project v Eclipse.
  File->New->Other..->Plug-in Project.
 3. Vyplnění jména projektu. Jméno projektu by mělo být stejné jako symbolické jméno bundle.
  Symbolická jména bundle:
 4. Nastavení target platform.
  V Target Platform je třeba mít: an OSGI Framework: standard.
 5. Pro dokončení vytvoření projektu stačí potvrdit Next a potom na Finish.
 6. Nakopírování zdrojových kódů do workspace Eclipse.
  Nyní je třeba z adresáře, kam jsme si provedli checkout ze SVN, zkopírovat zdrojové kódy Eclipse. V adresáři trunk jsou podadresáře se zdrojovými soubory jednotlivých bundlů (např. trunk/gui/src). Tyto zdrojáky je třeba nakopírovat do adresářů src jednotlivých projektů (např. workspace/kiv.guica.gui/src), které jsme si vytvořili v minulých krocích.
  Pozn.: V adresáři je /trunk/gui je ještě adresář Ikony (zde jsou obrázky Ikon, bez nich aplikace nebude fungovat), který je třeba nakopírovat kořenového adresáře projektu (workspace/kiv.guica.gui/).
to:

Interní stránky projektu

Kompilace a spuštění

10 February 2011, 08:25 by Jan Záruba -
Added lines 1-25:

Kompilace a spuštění

 1. Provést checkout ze SVN na http://subversion.assembla.com/svn/guica/
 2. Pro každý bundle bude potřeba vytvořit nový Plug-in Project v Eclipse.
  File->New->Other..->Plug-in Project.
 3. Vyplnění jména projektu. Jméno projektu by mělo být stejné jako symbolické jméno bundle.
  Symbolická jména bundle:
 4. Nastavení target platform.
  V Target Platform je třeba mít: an OSGI Framework: standard.
 5. Pro dokončení vytvoření projektu stačí potvrdit Next a potom na Finish.
 6. Nakopírování zdrojových kódů do workspace Eclipse.
  Nyní je třeba z adresáře, kam jsme si provedli checkout ze SVN, zkopírovat zdrojové kódy Eclipse. V adresáři trunk jsou podadresáře se zdrojovými soubory jednotlivých bundlů (např. trunk/gui/src). Tyto zdrojáky je třeba nakopírovat do adresářů src jednotlivých projektů (např. workspace/kiv.guica.gui/src), které jsme si vytvořili v minulých krocích.
  Pozn.: V adresáři je /trunk/gui je ještě adresář Ikony (zde jsou obrázky Ikon, bez nich aplikace nebude fungovat), který je třeba nakopírovat kořenového adresáře projektu (workspace/kiv.guica.gui/).
02 February 2011, 14:58 by PremekBrada -
Added lines 1-3:

TODO - popis testu - zakladni dokumentace architektury