Hlavní menu

Nástroje

Guica / ZakladniArchitektura

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 10 February 2011, 10:07 by Jan Záruba

Základní architektura aplikace GUICA

Packages

Bundle kiv.guica.support? poskytuje základní rozhraní a třídy potřebné pro fungování:

  • IOSGIState?
    • Rozhraní pro získávání pohledů na framework. Má jen jednu metodu a to getState(). Která vrací instanci třídy Node.
  • Node
    • Tato třída reprezentuje strom, získaný z frameworku.

Services

Vlastní kiv.guica.gui?, který obsahuje vlastní GUI aplikace. Potřebuje pro své fungování některé služby, které jsou poskytovány ostatními bundly. Například služby typu IOSGIState?, které se rozlišují podle atributu Type (např.: Type=service), potřebuje pro čerpání informací z frameworku. Bundly, které získávájí informace z frameworku, i GUI potřebuje službu bundlu kiv.guica.support? IService?, která poskytuje některé možnosti zpracování informací z bundlu.

Bundles