Hlavní menu

Nástroje

EclipsePlugins / DiplJaroslavBauml

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 17 December 2007, 10:47 by PremekBrada

Kontrola nahraditelnosti komponent v platformě OSGi

17.12.2007

Máme

 1. hotovou impl pro KF
 2. jméno pro projekt (OBCC, OSGi Bundle Compatibility Checks)

Úkoly do Vánoc

 • názvy balíků: KF patch = cz.zcu.kiv.obcc.kfcore, KF bundle = cz.zcu.kiv.obcc.kfXXXXX
 • udělat binární patch pro KF + INSTALL popis
 • doc: (1) neskloňovat "bundle", (2) doplnit odkazy na zdroje
 • oboje mi pls poslat
 • dát to do SVN (struktura: top-level adresář "KF", v něm trunk/ a taky releases/ do kterého finální impl KF)

10.12.2007

(!) KF nebere v potaz Manifest systémového bundle => exporty apod řeší ručně v kódu. (!) KF má bundle cache, při odinstalaci a následné instalaci ji používá => vynucení instalace buď změnou datumu buildu v Manifestu, nebo ručním vyčištěním cache (fwdir adresář)

3.12.2007

Zjištěno

 • KF BundleArchive? -> memory/disk impl, ta "memory" neumi vratit JAR path (vraci null)
  • kdyby se chtěly kontroly dělat na memory KF variantě, musela by se napsat rekonstrukce JAR archivu z paměťových dat -> zatím nebudeme řešit, kdyžtak se k tomu vrátíme až bude hotova impl pro disk.

Udělat

 • fasádovou třídu do Framework bundle, která zpřístupní metody cca UpdateStandard?() [= Framework.BundleUpdate?()] a UpdateChecked?(). Tyto metody využije náš update controller bundle.
 • (tj. ne tak jak napsáno v konceptu řešení z minula, zatím neřešit přes událost, ale implementaci kontrolovaného update udělat uvnitř KF a vystrčit do fasády high-level metody)

26.11.2007

Problém: v KF se nedá legálně dostat na .jar instalovaných/běžících bundlů (fw používá Bundle-UpdateLocation? který ale není nastavován, resp. "Location" odkud by stažen).

JB+PB: zjistit jestli se zastavují depending bundles když se daný updatuje (?navrhnout AboutToUpdate? událost-bcast).

Návrh konceptu řešení pro KF

 1. jít do střev
 2. fasádové API nad interní impl KF
 3. využít BundleStorage?
 4. modifikovat Framework.BundleUpdate?() metodu
 5. před update vyhodit AboutToUpdate? událost
 6. problém s kompatibilitou => Unresolved

Analogickou analýzu pro Felix.

5.11.2007

 • prozkoumat proces aktualizace bundle (1) uzivatelsky, (2) jake udalosti ve frameworku vznikaji => jestli se da dostat na ctx/classloader/.jar stare verze a nove verze
 • DEADLINE 3.12. prezentovat toto ve spojeni se stavajicim komparatorem

Vyhled

 • dal pak loborovat na komparatoru (decl service spec)

12.10.2007

 • prozkoumat jak funguje ruční a decl spec service registrace a binding uvnitř KF
 • => návrh jak napíchnout komparátor
 • s PS převzít komparátor

18.9.2007

Další schůzka cca 1.10.2007

Bod zadání 1. "Seznamte se s platformou OSGi a jejími implementacemi, včetně služeb pro správu komponent a jejich vazeb."

 • existuje v OSGi (a) wire admin service která umí dynamickou správu závislostí, (b) declarative service specs - oboje bude potřeba trochu prozkoumat
 • udělat si aplikaci v OSGi (knopfler, až bude tak ji cvičně testnout na Felix)

Později

 • od Lukáše převzít do správy komparátor