Hlavní menu

Nástroje

CourseWare / CourseMaster

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 18 July 2006, 13:37 by PremekBrada

CourseWare.CourseMaster History

Hide minor edits - Show changes to markup

18 July 2006, 13:37 by PremekBrada -
Added lines 1-12:

CourseMaster je člověk, který

  1. garantuje zavedení množiny předmětů do CourseWare (typicky pro studijní program, katedru, případně fakultu)
  2. pomáhá jednotlivým vyučujícím při vkládání a úpravě informací
  3. ventiluje problémy a poznatky na schůzkách projektu

Koordinátorem coursemasterů je Přemek Brada, FAV/KIV.


Zpět na CourseWare.HomePage
Patří do KategorieCourseWare