CourseWare: CourseMaster

from Wiki KIVu

CourseMaster je člověk, který

  1. garantuje zavedení množiny předmětů do CourseWare (typicky pro studijní program, katedru, případně fakultu)
  2. pomáhá jednotlivým vyučujícím při vkládání a úpravě informací
  3. ventiluje problémy a poznatky na schůzkách projektu

Koordinátorem coursemasterů je Přemek Brada, FAV/KIV.


Zpět na CourseWare.HomePage
Patří do KategorieCourseWare

Retrieved from http://wiki.kiv.zcu.cz/CourseWare/CourseMaster
Content last modified on 18 July 2006, 13:37