Hlavní menu

Nástroje

ComponentizedPlatform / ProgramOmega

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 25 February 2011, 08:40 by Kamil Jezek

Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA
Zkrácený popis Zaměření projektu:

Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky ... získané poznatky přispějí k definování faktorů a procesů, které určují a ovlivňují fungování a rozvoj české společnosti, v kontextu probíhající evropské integrace a světové globalizace ... program předpokládá především uplatnění projektů zaměřených na aplikovaný výzkum ... např. vývoj specializovaného software pro modelování či simulace ekonomických či demografických trendů, dopadů regulace či deregulace v různých odvětvích apod)

  • projekty v trvání 2 roky, 3 po sobě vyhlášené soutěže v rozmezí 2012 - 2017. První vyhlášení 2011 se začátkem 2012.
  • A non-public sector must co-finance 20% - a maximal finance from the grant is 80%. (a research organization alone may get 100%, non-public organisation alone may get 70%)

Detailní informace: http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-omega/
PDF: http://www.tacr.cz/dokums_raw/iii_program_omega_tacr_1.pdf