Hlavní menu

Nástroje

ComponentizedPlatform / ProgramBeta

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 25 February 2011, 08:33 by Kamil Jezek

Program beta se zaměřuje na projekty, řešené pro následující instituce státní zprávy:

Český báňský úřad; Český úřad zeměměřický a katastrální; Ministerstvo dopravy; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo pro místní rozvoj; Ministerstvo vnitra; Ministerstvo zahraničních věcí; Ministerstvo životního prostředí; Státního úřad pro jadernou bezpečnost.

  • podpora 100%

Podrobné informace viz http://www.tacr.cz/programy-ta-cr/program-beta/
PDF: http://www.tacr.cz/dokums_raw/iii_program_beta.pdf

Zřejmně není vhodný pro nás kůli spolupráci se státní správou