Hlavní menu

Nástroje

WebFav / UzivatelskyManual

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 28 December 2006, 19:12 by Ľubomír Kováč

Užívateľský manuál

Táto stránka je určená uživatelům webu FAV v prostředí OpenCMS. Popisuje některé začátočnícke, pokročilé i administrátorské postupy, jak zpravovat web, přidávat elementy perzistentního (horní globální) i lokálního (levé boční) menu a taky jak tvořit další stránky.

Nový web

Nový web lze vytvořit kdykoliv. Jde vlastně o informační struktúru ve Virtuálním Souborovém Systému (VFS) OpenCMS použitím existujících schémat pro vzhled i správu dat.

Vytvoření kořeňového adresáře

V OpenCMS vytvoříte nový adresář. Jeho jméno se stane kořeňovým adresářem pro tento web. Jeho titulka bude zobrazená v Titel stránky. Je rozumné pridať ho do navigácie a nastaviť scháma zobrazenia na WebFAV hlavná stránka.

Jak na to?

  • V OpenCMS v /sites/default/ vytvoříte nový adresář. V tabulce Create new folder zadejte jako parametr Name kořeňový adresář nového webu. Nepoužívejte akcentované znaky. Místo mezery používejte -. Mezera bude automaticky nahrazená _. Nechte zakliknuté obě položky v této tabulce (editace parametrů nového adresáře i vytvoření souboru index.html. Klikněte na tlačítko Continue >>.
  • V další tabulce zadejte paremetr Title jako název stránky, který se bude zobrazovat v titulce stránky. Zaškrtněte políčko Add to navigation. Zadejte Navigation text, tedy způsob, jak při změně pořadí v navigaci identifikujete tuto stránku. Nejvhodnější je stejné jméno jako titulka. Poslední je rozbalovací menu. To nechte tak, nebo si vyberte kam zařadíte novú stránku, k terou ste vytvořili. Klikněte na Advanced.
  • Po kliknutí na Advanced se vám zobrazí tabulka s mnoha položkami. Najděte tu se jménem template a tam zadejte schéma a vzhledu titulní stránky. Standardně staší nakopírovat následující: /system/modules/cz.zcu.fav/templates/default/main-page-template.jsp a klikněte na Finished.

Tím ste vytvořili nový kořenový adresář pro web. Ještě zůstava vytvořit soubor index.html. Když ste postupovali podle návodu, tak přeskočte následující bod. Když nevytvářite nový soubor automaticky, tak pokračujte dalším bodem.

  • TODO:
  • Zadejte parametr Name na index.html. Template nastavte na Empty template a Copy body from nastavte na Default body obě další položky (editace parametrů i přidat .html) a klikněte na Continue >>.
  • Další talku přeskočte bez editace stlačením tlačítka Advanced.
  • Najděte položku se jménem template a tam zadejte schéma a vzhledu titulní stránky (je možné, že položka už bude předvyplňena. Smažte a přepište novým nastavením). Standardně staší nakopírovat následující: /system/modules/cz.zcu.fav/templates/default/main-page-template.jsp a klikněte na Finished.

Tím ste dokončili vytvoření nového kořeňového adresáře. OpenCMS vás auticky přesměroval do /sites/default/, kde se nachází i vaše nová stránka. Je zobrazená modře s červenou vlaječkou před textem. To znamená, že ještě musíte stránku zveřejnit.

Klikněte pravým tlačítkem na název. Vyberte položku Publish directly. Odklikejte následující okna OK.

Opět budete přesměrování do /sites/default/ klikněte na vámi vytvořený adresář. V něm bude i soubor index.html. Kliknutím na něj se otevře stránka už v designu webu FAV.