Hlavní menu

Nástroje

WebFav / Tridy

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 17 December 2006, 13:11 by Ľubomír Kováč

Jak vytvářet a používat třídy v OpenCMS

Vytvoříme si nový modul?. Necháme si vygenerovat základní adresáře pro práci.Pro práci s:

  • třídami - je důležitý adresář classes resp. classes/{jmeno-modulu}/. Kde jmeno-modulu je adresářová struktúra odpovídající balíkům javovských tříd podle zadaného názvu modulu např: cz.zcu.fav.kiv.
  • balíkmi - je důležitý adresář lib.