Hlavní menu

Nástroje

UvodDoKomponent / TutoriálSpring

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 16 December 2009, 10:54 by Snajberk

UvodDoKomponent.TutoriálSpring History

Hide minor edits - Show changes to markup

16 December 2009, 10:54 by Snajberk -
Changed lines 25-28 from:

Image:spring-build-path.png?

=== Vytvoření konfiguračního souboru ===

to:

Vytvoření konfiguračního souboru

Changed lines 33-34 from:
to:
Changed lines 37-38 from:
to:
Changed lines 41-45 from:
to:

Projekt je připraven

16 December 2009, 10:53 by Snajberk -
Changed lines 1-45 from:
to:

Návod na vytvoření prázdného projektu

V tomto tutoriálu se používá SpringSource Tool Suite.

Vytvoření projektu

1) V menu vybereme File -> New -> Other

2) V otevřeném okně pak zvolíme Spring Project a pokračujeme do dalšího okna Next

3) V novém okně pak pouze vyplníme Project name a projekt vytvoříme pomocí Finish

Vložení potřebných jarů

1) Přes pravé tlačítko na název projektu vyvoláme kontextovému menu. V menu pak zvolíme Build Path -> Configure Build Path...

2) V záložce Libraries přidáme pomocí buttonu Add External JARs?... knihovnu {Path to Spring framework}/dist/spring.jar

3) V záložce Libraries přidáme pomocí buttonu Add External JARs?... knihovnu {Path to Spring framework}/lib/jakarta-commons/commons-logging.jar

Image:spring-build-path.png?

=== Vytvoření konfiguračního souboru ===

1) Přes pravé tlačítko na zdrojový adresář src vyvoláme kontextové menu. V menu vybereme File -> New -> Other

2) V otevřeném okně pak zvolíme Spring Bean Configuration File a pokračujeme do dalšího okna Next

Image:new-configuration-file.png?

3) V novém okně pak vyplníme File name a pokračujeme Next

Image:name-configuration-file.png?

4) V novém okně se ujistíme, aby byl zaškrtnutý namespace aop a beans a soubor vytvoříme pomocí Finish

Image:finish-configuration-file.png?

=== Projekt je připraven ===

Image:final-spring.png?

16 December 2009, 10:44 by Snajberk -
Added line 1: