Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / NametyZcu

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 30 March 2012, 21:58 by PremekBrada

Náměty na projekty vázané na KIV/FAV/ZČU

Web KIV (viz též WebKiv.RedSys, kde je celý projekt transformace webu do redakčního systému).

 • ZaznamenavaniOdpracovaneDoby
 • Témata prací, techreporty, software (x/2004 ++ impl ASWI Kubovec,Potužák): 'překlopení' stávajících aplikací do Xaraya.
 • Aktuality (x/2004 +++ prj): Generování a editace aktualit pro zobrazení na webu katedry
 • Automatizované odevzdávání semestrálních prací přes web (1/2005 +++ vypsané BP): technický support pro automatizované odevzdávání semestrálních prací, konkrétně tak, že přes formulář na webu (přizpůsobitelný pro různé potřeby předmětů) se odevzdá semestrálka, automat ji zkonotrluje na formální náležitosti, a zobrazí+pošle emailem potvrzení nebo info že nebyla přijata. Implementace jako samostatná PHP aplikace a/nebo modul do Xaraya.
 • Generování souborných informací ze stránek KIV (1/2005 ++ impl ASWI Dvořák,Procházka): z dat prezentovaných na "stránkách členů katedry":http://www.kiv.zcu.cz/staff/index.php?lang=CZ generovat souhrnné seznamy -- publikace, aktivity, členství, předměty. Návazně podobné pro výzkumné skupiny a projekty (publikace, členové). Implementace do Xaraya.
 • Podpora výuky (2/2005 +++ BP): Jednak publikování standardních textových informací o předmětu, za druhé automatický sběr a vyhodnocování semestrálek (viz předchozí námět), za třetí podpora rutinní administrativy zejména automatický výpočet a tisk nároků na zápočet a známek z bodování semestrálek a zkoušky. Implementace do Xaraya.
 • Osobní rozvrhy z úvazků (3/2004 + PRJ): Webová aplikace pro vytvoření/úpravy osobního rozvrhu člena KIV, z informací o úvazku člověka a rozvrhových akcích. Včetně úředních hodin.
 • ICS kalendáře a automatické emailové upozorňování (2/2005 ++ impl PRJ5? Čabrada): Mozillí "kalendář":http://www.mozilla.org/projects/calendar/ umí publikování kalendářů na veřejném serveru v @iCal@ formátu. "PHP iCalendar":http://phpicalendar.sourceforge.net/nuke/index.php?newlang=english umí kalendáře zobrazovat a procházet. Pro katedrální i jiné účely by se nám hodilo udělat rozesílání připomínek z kalendáře -- pokud je v kalendářové položce nastaven alarm, poslat email na adresu zadanou v Email alarm to poli. Implementace do Xaraya.
 • Textile pro Xaraya (4/2005 ++ PRJ/BP): do Xaraya udělat plug-in or what pro editaci textů příspěvků v textile

Další související možné náměty

 • Skeleton pro WS přístup (2/2005): popis TBD

Portál

 • Podpora výuky - jako výše pro KIV redakční systém, ale do portálu
 • Publikování výukových materiálů (1/2005 grant) - viz CourseWare.HomePage

Různé

 • Informační portál pro studenty FAV (6/2004): možnost sjednotit a/nebo jednotně zpřístunit informace užitečné pro studenty FAV tak, aby daly zadávat jednotným systémem ze všech kateder FAV. Něco jako máme na KIV + na UI KKY (http://ui.zcu.cz/). Pravděpodobně by mělo být součástí širšího řešení pro web FAV, tj. publikační prostředí pro DFAV a užitečné části z kateder. Možná ohrožení: podobný (šířejí koncipovaný) portálový projekt CIVu?, neochota kateder, nepotřeba centrálního řešení.

Zpět na NametyNaProjekty