Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / NametyImpl

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 12 January 2006, 12:49 by PremekBrada

Náměty na praktické práce implementačního charakteru

Textpattern a PmWiki

 • Rozšíření Textpattern (3/2005 +++ téma PRJ): Jednoduchý ale mocný CMS "Textpattern":http://www.textpattern.com/ rozšířit o cokoli, co je mezi issues na "mojí cvičné instalaci":http://txp.abilo.net/?s=issues .
 • Enhanced textile (4/2005 ++ PRJ): formát "textile":http://www.textism.com/tools/textile/ rozšířit o různé doplňky dle mojí specifikace.
 • Konverze mezi textile a jinými textovými formáty (4/2005 +): např. Markdown nebo Wiki (PmWiki a "jiné varianty":http://pear.php.net/package/Text_Wiki ), "SmartyPants?":http://www.daringfireball.net/projects/smartypants/) .
 • PAM-based autentikace pro PmWiki (4/2005 +++ téma PRJ): tato Wiki engine má jednoduchou autentikaci přes vlastní hesla, pro integraci do webu katedry je potřeba držet se standardního schématu a doplnit možnost autentikace+autorizace přes orion hesla. V nové verzi PmWiki jsou už širší možnosti autentikace, možná by to bylo relativně lehké doplnit tam PAM nebo KRB auth.
 • textile pro PmWiki (4/2005 +++ téma PRJ): udělat textile jako custom markup pro PmWiki.
 • Souhrnný přehled datumů (5/2005 + PRJ): pro mé "stránky výuky":http://www.kiv.zcu.cz/~brada/vyuka/ - ale obecně pro libovolnou jinou skupinu aplikací nebo lidí - možnost zobrazení celkového souhrnu termínů a datumů akcí (právě aktuálních i všech). Např. učím 3 předměty, pro každý si vytvářím "lokální" "přehled datumů":http://www.kiv.zcu.cz/~brada/vyuka/aswi/75/datumy a potřebuji občast vědět, jak se mi různé termíny schází v čase/kalendáři. Implementace pro Textpattern, Xaraya a podobně.

Web obecně

 • Lokální validace HTML (11/2004 + BP): Pro Windows a Linux vytvořit lokální validátor (X)HTML založený na SGML/XML parseru, v podstatě optimální by bylo převést "W3C? Validátor":http://validator.w3.org/ do podoby, která je spustitelná z příkazové řádky na lokálním stroji, nepožaduje přístup k internetu ani lokálně spuštěný webserver
 • WYSIWYG editor Textile (10/2004 + BP): Pro "textile markup":http://www.textism.com/ udělat editor použitelný ve wiki/textpattern publikačních systémech, tak jako je např. "htmlarea":TBD pro HTML
 • minimalistický WYSIWYG editor HTML (4/2005 ++ BP/DP): něco jako naprosto odlehčený Dreamweaver pro úpravu jen jednoho souboru, s možností split view design/code ale bez různých fangliček (nápověda k HTML, validace, makra, ...); cílem je aby to rychle startovalo, zabralo málo paměti, a šlo s tím lehce editovat jednotlivé HTML souboru. Možná by šlo postavit na kódu "Nvu":http://www.nvu.com/ .

Objektové modelování a UML

 • Výzkum modifikací UML v nástroji Argo (10/2004 + BP): zjistit, jak je možno modifikovat "definici" UML v nástroji "ArgoUML?":http://argouml.tigris.org/ v případě, kdy je potřeba přidat nové vlastnosti (obarvení částí vytvářeného modelu, nové ikony, další přidané informace ke třídám/komponentám) či celý UML profil. Výsledkem práce by byl "tutoriál" čili návod, jak tyto věci dělat.
 • Generování kostry PHP aplikace z UML modelu (3/2005 + BP): většina nástrojů pro tvorbu UML modelů umí generovat zdrojové kódy pouze pro "klasické" programovací jazyky. Cílem práce bude vytvořit nástroj, který z reprezentace UML modelu v XML formátu (XMI) vytvoří kostru kódu tříd v jazyce PHP5?. Optimální by bylo začlenění do Argo UML nebo jiného CASE nástroje.

Utility a nástroje

 • TimeLog (evergreen ;-) : logování času stráveného na projektech a v práci, nyní v "web services" variantě -- server postavený jako servlet/jsp přijímající příkazy přes HTTP GET/POST, klienti libovolní (gui, web, wap, mobilní)
 • SimpleJavaIo (evergreen ;-) : knihovna pro jednoduchý konzolový textový vstup/výstup, analogie stdio pro C
 • Grade book (1/2006): web nebo desktop aplikace pro zadávání bodů za semestrálky á la Heroutova java aplikace: napustit seznam studentů, zadat kolik kritérií se hodnotí, jestli body nebo známky nebo procenta, název a popis kritéria, max body nebo pass/fail za kritérium, min celkový součet pro PASS. Při opravování vybrat studenta -> separátní frm, zadávat body pro kritéria (zvýraznit ty které jsou odlišné od max/default) a poznámku, možnost extra bonus/penalizace a celkovou poznámku. Uloží datum opravování. Na vyžádání vygeneruje HTML nebo CSV tabulku s výsledky, buď detaily (všechna kritéria, všechny poznámky) nebo jen celkově bodů.

Zpět na NametyNaProjekty