Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / IniSwiSwebok

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 19 August 2005, 13:02 by PremekBrada

Soulad studijního programu INI/SWI se SWEBOK

Tak jako je ACM Computing Curricula vodítkem pro strukturu a obsah bakalářského stupně studia informatiky, je pro oblast softwarového inženýrství takovým vodítkem "SWEBOK (Software Engineering Body of Knowledge)":http://www.swebok.org/ vydávaný IEEE. Tato práce je shrnutím srovnání obsahu navazujícího magisterského programu N 3902 INI oboru SWI (verze 2005/2006) s představou o rozsahu a úrovni znalostí softwarových inženýrů dle SWEBOK verze 2005 draft.

Souhrn zjištění

"Studijní obor INI/SWI":http://www.kiv.zcu.cz/studies/mgr_c.php dobře pokrývá požadavky SWEBOK - ze 46 oblastí znalostí jich studijní obor pokrývá cca 90%, z toho 67% zcela. Našimi předměty jsou nedostatečně pokryty dvě oblasti: měření software a procesu (procesní a softwarové metriky) a řízení týmové práce (management).

SWEBOK naopak neobsahuje některé oblasti, které se v posledních několika letech ukázaly jako velmi důležité – agilní přístupy k tvorbě software a specifické aspekty tvorby internetových a mobilních aplikací. Zároveň INI/SWI zahrnuje témata, které SWEBOK opomíjí (zejména systémové programování, tj. logiky a překladače, operační systémy, sítě), což považuji za dobré.

Podrobné informace

Kompletní dokument analýzy a podkladové materiály je možné získat na vyžádání od autora.


Back to HomePage