Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / HowtoCenyCca

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 12 June 2008, 16:41 by PremekBrada

Jak zprocesovat nominace a udělení cen CCA.

1. Nominace

Bakalářky (předpoklad = nikdo z CCA není v komisích):

  • vedoucí BP navrhne v posudku
  • komise při obhajobě vyhodnotí a udělá finální nominaci na papír dodaný ze sekru
  • KIV administrátor posbírá nominace, nakopíruje nominované práce, předá do CCA
  • CCA vyhodnotí "offline"

Diplomky (předpoklad = někdo z CCA sedí v SWI komisi):

  • vedoucí DP navrhne v posudku
  • KIV administrátor probere návrhy a dá seznam zástupci CCA před začátkem obhajob
  • zástupce CCA vyhodnotí na základě obhajoby

2. Předání

  • Zástupce CCA oznámí KIV administrátorovi jména vítězů a dohodne termín předání.
  • Vítězným studentům KIV administrátor pošle na školní email zprávu, kdy a kde bude předání.
  • Předání se koná v daný den D hodinu H na půdě KIV.