Hlavní menu

Nástroje

PremekBrada / Frvs04Predmety

View (print) - Edit page | Recent changes - Page history

Updated 12 July 2005, 12:54 by Premek

PremekBrada.Frvs04Predmety History

Hide minor edits - Show changes to markup

08 February 2005, 10:08 by Premek -
Changed lines 7-9 from:

:KIV/OOP (120 studentů bakalářského studia): Kolekce a genericita v Javě.Charsety,dekodéry a kodéry pro Unicode.Technologie potřebné pro vytváření třívrstvých aplikací v Javě.Zpracování dat uložených v XML souborech – technologie SAX,,DOM,StAX? a JAXB.Prezentační vrstva GUI Swing. Informativně JavaBeans?.Ant – nástroj pro správu velkých projektů..Návrhové vzory. :KIV/ZSWI (130 studentů bakalářského studia): Cíle a význam softwarového inženýrství.Typy týmů při vývoji software.Fáze vývoje softwarového produktu,vodopádový a spirálový model.Získávání a specifikace požadavků na funkce a vlastnosti software,případy použití .Základy strukturální a objektové analýzy, notace pro modelování systému, UML .Architektura aplikace,návrh implementace a návrhové vzory. Fáze implementace,programátorský styl,charakteristiky velikosti a kvality. Způsoby prevence,detekce a oprav chyb v software,metody testování. Agilní metodiky, "Extrémní programování".Etické a právní aspekty tvorby software. :KIV/PC (150 studentů bakalářského studia):Terminálový vstup a výstup,řídicí struktury,vstup a výstup do souboru,příkazy preprocesoru, funkce,pointery,pole,řetězce,struktury,uniony,výčtové typy. Standardní knihovny,návaznost překladače na okolí,podpora ladění,problémy přenositelnosti. Řešení velkých projektů v jazyce C.Problematika znakových sad,jazyk XML jako platformově nezávislý popis dat.Schémové jazyky pro XML – Document Type Definition,,W3C? XML Schema.

to:
"KIV/OOP"
http://www.kiv.zcu.cz/~herout/vyuka/oop/ (120 studentů bakalářského studia): Kolekce a genericita v Javě.Charsety,dekodéry a kodéry pro Unicode.Technologie potřebné pro vytváření třívrstvých aplikací v Javě.Zpracování dat uložených v XML souborech – technologie SAX,,DOM,StAX? a JAXB.Prezentační vrstva GUI Swing. Informativně JavaBeans?.Ant – nástroj pro správu velkých projektů..Návrhové vzory.
"KIV/ZSWI"
http://www.kiv.zcu.cz/~luki/vyuka/zswi/ (130 studentů bakalářského studia): Cíle a význam softwarového inženýrství.Typy týmů při vývoji software.Fáze vývoje softwarového produktu,vodopádový a spirálový model.Získávání a specifikace požadavků na funkce a vlastnosti software,případy použití .Základy strukturální a objektové analýzy, notace pro modelování systému, UML .Architektura aplikace,návrh implementace a návrhové vzory. Fáze implementace,programátorský styl,charakteristiky velikosti a kvality. Způsoby prevence,detekce a oprav chyb v software,metody testování. Agilní metodiky, "Extrémní programování".Etické a právní aspekty tvorby software.
"KIV/PC"
http://www.kiv.zcu.cz/~herout/vyuka/pc/ (150 studentů bakalářského studia):Terminálový vstup a výstup,řídicí struktury,vstup a výstup do souboru,příkazy preprocesoru, funkce,pointery,pole,řetězce,struktury,uniony,výčtové typy. Standardní knihovny,návaznost překladače na okolí,podpora ladění,problémy přenositelnosti. Řešení velkých projektů v jazyce C.Problematika znakových sad,jazyk XML jako platformově nezávislý popis dat.Schémové jazyky pro XML – Document Type Definition,,W3C? XML Schema.
Changed lines 13-14 from:

:KIV/PIA (60 studentů magisterského studia): Historie, důvody vzniku a principy WWW. Význam popisného vyznačování a norem SGML/XML. Klientská strana web aplikací -layout a design pomocí kaskádních stylů, dynamické HTML. Návrh vzhledu a struktury webu,hlediska přístupnosti. Technologie na straně serveru – protokol HTTP, tvorba aplikací pomocí scriptování (PHP) a servletových technologií (Java Servlets). Redakční systémy a portály. Přehledově webové služby, web pro mobilní zařízení. :KIV/ASWI (60 studentů magisterského studia): Vývoj software pomocí iterativních a agilních přístupů. Objektová analýza a návrh systému, detaily UML,rozdíly UML 1.5 a 2.0. Postup tvorby objektového modelu,interakčních mechanismů a architektury systému podle metodiky Unified Process,použití CASE systémů, návrhových vzorů a komponent. Konfigurační management,systémy pro správu verzí, zpracování požadavků na změny a údržba software.Zabezpečení kvality v softwarovém inženýrství,čtení kódu a oponentury,metodika CMM a normy ISO 9000.

to:
"KIV/PIA"
http://www.kiv.zcu.cz/~brada/vyuka/pia/ (60 studentů magisterského studia): Historie, důvody vzniku a principy WWW. Význam popisného vyznačování a norem SGML/XML. Klientská strana web aplikací -layout a design pomocí kaskádních stylů, dynamické HTML. Návrh vzhledu a struktury webu,hlediska přístupnosti. Technologie na straně serveru – protokol HTTP, tvorba aplikací pomocí scriptování (PHP) a servletových technologií (Java Servlets). Redakční systémy a portály. Přehledově webové služby, web pro mobilní zařízení.
"KIV/ASWI"
http://www.kiv.zcu.cz/~brada/vyuka/aswi/ (60 studentů magisterského studia): Vývoj software pomocí iterativních a agilních přístupů. Objektová analýza a návrh systému, detaily UML,rozdíly UML 1.5 a 2.0. Postup tvorby objektového modelu,interakčních mechanismů a architektury systému podle metodiky Unified Process,použití CASE systémů, návrhových vzorů a komponent. Konfigurační management,systémy pro správu verzí, zpracování požadavků na změny a údržba software.Zabezpečení kvality v softwarovém inženýrství,čtení kódu a oponentury,metodika CMM a normy ISO 9000.
10 January 2005, 10:12 by PremekBrada -
Changed lines 1-14 from:

Describe Frvs04Predmety here.

to:

Aktualizace předmětů vyplývající z "FRVŠ grantu":GrantFrvs2004

Změny v syllabech jsou vyznačeny kurzívou.

Předměty na bakalářském stupni

:KIV/OOP (120 studentů bakalářského studia): Kolekce a genericita v Javě.Charsety,dekodéry a kodéry pro Unicode.Technologie potřebné pro vytváření třívrstvých aplikací v Javě.Zpracování dat uložených v XML souborech – technologie SAX,,DOM,StAX? a JAXB.Prezentační vrstva GUI Swing. Informativně JavaBeans?.Ant – nástroj pro správu velkých projektů..Návrhové vzory. :KIV/ZSWI (130 studentů bakalářského studia): Cíle a význam softwarového inženýrství.Typy týmů při vývoji software.Fáze vývoje softwarového produktu,vodopádový a spirálový model.Získávání a specifikace požadavků na funkce a vlastnosti software,případy použití .Základy strukturální a objektové analýzy, notace pro modelování systému, UML .Architektura aplikace,návrh implementace a návrhové vzory. Fáze implementace,programátorský styl,charakteristiky velikosti a kvality. Způsoby prevence,detekce a oprav chyb v software,metody testování. Agilní metodiky, "Extrémní programování".Etické a právní aspekty tvorby software. :KIV/PC (150 studentů bakalářského studia):Terminálový vstup a výstup,řídicí struktury,vstup a výstup do souboru,příkazy preprocesoru, funkce,pointery,pole,řetězce,struktury,uniony,výčtové typy. Standardní knihovny,návaznost překladače na okolí,podpora ladění,problémy přenositelnosti. Řešení velkých projektů v jazyce C.Problematika znakových sad,jazyk XML jako platformově nezávislý popis dat.Schémové jazyky pro XML – Document Type Definition,,W3C? XML Schema.

Předměty na magisterském stupni

:KIV/PIA (60 studentů magisterského studia): Historie, důvody vzniku a principy WWW. Význam popisného vyznačování a norem SGML/XML. Klientská strana web aplikací -layout a design pomocí kaskádních stylů, dynamické HTML. Návrh vzhledu a struktury webu,hlediska přístupnosti. Technologie na straně serveru – protokol HTTP, tvorba aplikací pomocí scriptování (PHP) a servletových technologií (Java Servlets). Redakční systémy a portály. Přehledově webové služby, web pro mobilní zařízení. :KIV/ASWI (60 studentů magisterského studia): Vývoj software pomocí iterativních a agilních přístupů. Objektová analýza a návrh systému, detaily UML,rozdíly UML 1.5 a 2.0. Postup tvorby objektového modelu,interakčních mechanismů a architektury systému podle metodiky Unified Process,použití CASE systémů, návrhových vzorů a komponent. Konfigurační management,systémy pro správu verzí, zpracování požadavků na změny a údržba software.Zabezpečení kvality v softwarovém inženýrství,čtení kódu a oponentury,metodika CMM a normy ISO 9000.